Сряда, 24 Юли 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало
МП 1 - ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ И НЕЗАВЪРШЕНО СТРОИТЕЛСТВО Печат Е-поща

УСЛУГА

№ МП 1

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ И НЕЗАВЪРШЕНО СТРОИТЕЛСТВО

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

КОПИЕ ОТ АКТУАЛНА СКИЦАОТ СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ

/ ЗА С. РАДИЛОВО И К. Д - ВО/

АКТУАЛНА СКИЦА ОТ АГЕНЦИЯ ПО КАДАСТЪР

/ ЗА ЗЕМЛИЩЕ ПЕЩЕРА/

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ - ОРИГИНАЛ

/В СЛУЧАЙ, ЧЕ СОБСТВЕНИКА ПО СКИЦА Е ПОЧИНАЛ/;

/УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА СЛУЖЕБНО В СЛУЧАЙ КОГАТО НАСЛЕДОДАТЕЛЯТ И ПОЧИНАЛИ НЕГОВИ НАСЛЕДНИЦИ СА БИЛИ С ПОСТОЯНЕН АДРЕС ГР.ПЕЩЕРА/

ПОПЪЛНЕНО ИСКАНЕ ПО ОБРАЗЕЦ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТИ

 

 • ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

ПОПЪЛНЕНО ИСКАНЕ ПО ОБРАЗЕЦ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА

ЗА ФИРМИ

ПОПЪЛНЕНО ИСКАНЕ ПО ОБРАЗЕЦ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА

 

ПОПЪЛНЕНО ИСКАНЕ ПО ОБРАЗЕЦ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА;

ПОПЪЛНЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 14 ОТ ЗМДТ И ЗАВЕРЕНА ОТ ДИРЕКЦИЯ “ТСУ”

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА СТЕПЕН НА ЗАВЪРШЕНОСТ

КОПИЕ ОТ ДОКУМЕНТА ЗА СОБСТВЕНОСТ

СРОК:

 • ОБИКНОВЕНА /5  ДНИ/
 • БЪРЗА /3 ДНИ/
 • ЕКСПРЕСНА /24 ЧАСА /

ТАКСА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:

 • 3.00 ЛВ.  
 • 6. 00 ЛВ.
 • 9 .00 ЛВ.

ТАКСАЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА:

 • 10.00 ЛВ.
 • 20.00 ЛВ.  
 • 30.00 ЛВ.

ОСНОВАНИЕ:

 • НА ОСНОВАНИЕЧЛ. 3, АЛ.2 И 3 ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ 2 КЪМ ЗМДТ
 
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216