Петък, 24 Май 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало
Съобщение за допуснати и недопуснати кандидати до конкурс Печат Е-поща

Във връзка с обявения конкурс за длъжността:  Началник на Отдел “Административно обслужване”, Дирекция “АПИО” към Общинска администрация - Пещера и като съобрази процедурата за допускане, конкурсната комисия обявява:

Списък на допуснати и недопуснати кандидати:

1.    Допуснати кандидати:
-    Мария Ангелова Коралиева
-    Христина Георгиева Дачева

2.    Недопуснати кандидати:
-    Мария Славова Михайлова – завършената образователно-квалификационната  степен не отговаря на изисканата минимална степен за длъжността
-    Олга Славова Михайлова - завършената образователно-квалификационната степен не отговаря на изисканата минимална степен за длъжността
-    Екатерина Васкова Бъкличарова - Образованието не отговаря на изискваната професионална област  и  не притежава необходимия професионален опит


Конкурсът ще се проведе на 20. 03. 2012 година от 14.00 часа в сградата на Общинска администрация гр.  Пещера – етаж 1, заседателна зала.

Председател на конкурсната комисия:
Секретар на Община Пещера:             
/Н.Гълъбов/

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216