Понеделник, 27 Май 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало
Покана за обществено обсъждане Печат Е-поща
П О К А Н А
За обществено обсъждане на проекти за План за регулация и застрояване /ПР/ за преструктурине на кв.79 , УПИ-XVI-Ж.С. по ПУП гр.ПЕЩЕРА

На основание чл.22, ал.4 , във връзка с чл.22 ,ал.1 и чл.110 ,ал.4 от ЗУТ, каним гражданите на гр.Пещера и заинтерисованите лица за обсъждане на проекти за ПУП-ПР за престуктуриране на:кв.79 , УПИ-XVI-Ж.С. по ПУП гр.Пещера. Предназначение на проекта: Промяна на регулацията в кв.79 , като .........
част от УПИ-I-Комплексно жилищно строителство се обособява в отделно УПИ-XVI-Жилищно строителство с изход към улица “С.Налбант”.Място и дата на провеждане на обсъждането -28.05.2010 год. от 16,00 часа в залата на Об.съвет-Пещера, партерен етаж в сградата на ОА-Пещера ул.”Дойранска епопея”№17

Място и време за свободен достъп до материалите –стая №8 ,етаж 1 на ОА,всеки работен ден от 14,00 часа до 16,00 часа ,до деня на обсъждането.

Лице за контакти-арх.Надя Грудева-главен архитект на Община Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216