Четвъртък, 27 Юни 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало
Административно-технически услуги по устройство на територията, контрол по строителството и кадастъра

Административно-технически услуги по устройство на територията, контрол по строителството и кадастъра

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 ТСУ 29А - Одобрение на комплексен проект за инвестиционна инициатива 2980
2 ТСУ 3 - Издаване на удостоверение относно имоти подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии 2927
3 ТСУ 6 - Заверка на протокол при определяне на строителна линия и ниво на строеж и откриване на строителна площадка 5237
4 ТСУ 9 - Издаване на удостоверения за търпи мост по параграф 16, ал.1 от ПР на ЗУТ 7999
5 ТСУ 13.2 - Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти 2841
6 ТСУ 11 - ИЗДАВАНЕ НА КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ И УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СТЕПЕН НА ЗАВЪРШЕНОСТ НА СТРОЕЖ 3436
7 ТСУ 15.1 - Издаване на Разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти 2667
8 ТСУ 17 - Регистриране и въвеждане строежите в експлоатация, издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория 3567
9 ТСУ 20 - Съгласуване на проекти за изграждане на пътни връзки с общинските пътища 2390
10 ТСУ 23 - Издаване на служебна бележка за разкопаване на улични и тротоарни настилки 2914
11 ТСУ 26 - СЪГЛАСУВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОБЕКТИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУК 2554
12 ТСУ 29 - Разрешение на комплексен проект за инвестиционна инициатива 2279
13 ТСУ 32 - Вписване на промени в собствеността в разписна книга към действащия план 2838
14 ТСУ 35 - ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОЕКТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП 2363
15 ТСУ 37 - Издаване на Акт за узаконяване 2382
16 ТСУ 9А - Издаване на удостоверение за търпимост по § 127, ал.1 от ПЗР на ЗУТ 9677
17 ТСУ 1 - Издаване на скица за недвижим имот 4287
18 ТСУ 2 - ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 3355
19 ТСУ 4 - ИЗДАВАНЕ НА СКИЦА ЗА ВИЗА ЗА ПРОУЧВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ 9622
20 ТСУ 5 - Презаверяване на скица, от издава нето на която са изтекли 6 месеца 2683
 
« НачалоПредишна123СледващаКрай »
Страница 1 от 3


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216