Петък, 24 Май 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало
Решения ОбС 2015-2019

Решения на Общински съвет Пещера през мандат 2015-2019 годинаРЕШЕНИЕ № 540 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.10.2018г., Протокол № 42
    Относно: Даване на разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за отреждане на част от поземлен имот с идентификатор 56277.4.23 по КККР на гр.Пещера, местност „Баташки път“ от „нива“ в УПИ V-4.1712, „За автошоурум и крайпътно заведение“ с площ от 1777 кв.м. и одобряване на задание.

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 539 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.10.2018г., Протокол № 42

    Относно: Изразяване на предварително съгласие за преминаване чрез премостване над път с идентификатор 56277.503.9690 по КККР на гр.Пещера между о.т. 630-629 е необходимо във връзка с бързото и безопасно преминаване на специалисти до цех ферментация в поземлен имот с идентификатор 56277.503.283 по КККР на гр.Пещера /УПИ ІV-3469, 3470/, кв. 132, гр.Пещера.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 538 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.10.2018г., Протокол № 42
    Относно: Одобряване проект за ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – електропровод до поземлен имот с идентификатор 56277.4.35 по КККР на гр.Пещера в местност „Баташки път”

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 537 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.10.2018г., Протокол № 42

    Относно: Даване на съгласие за изработване на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за промяна на регулационните линии на поземлен имот с идентификатор 56277.505.4 по КККР на гр.Пещера /УПИ V-ОбНС по ПУП на гр.Пещера/ и поземлен имот с идентификатор 56277.505.65 по КККР на гр.Пещера /УПИ ІV-ОбНС по ПУП на гр.Пещера/ , кв. 216.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 536 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.10.2018г., Протокол № 42

    ОТНОСНО: Внасяне предложение в Министерски съвет за отпускане на персонални пенсии на деца без право на наследствени пенсии от починал родител.

Продължение...
 
« НачалоПредишна11121314151617181920СледващаКрай »

Страница 19 от 126


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216