Събота, 20 Юли 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало
Съобщение за публично обявяване Печат Е-поща

Регионална инспекция по околна среда  и водите град Пазарджик издава решение за преценяване на необходимостта  от извършване  на оценка за въздействие върху околната среда на инвестиционно

предложение "Модернизация на интегрирания воден цикъл  - доизграждане и рехабилитация на съществуваща ВиК мрежа и изграждане  на ПСОВ в град Пещера.

 

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216