Понеделник, 22 Юли 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало
Съобщение за допуснати до конкурс Печат Е-поща


На основание чл. 21, ал.4 от Наредбата за провеждане на конкурсите на държавните служители, във връзка с обявения конкурс за длъжността:  Младши юрисконсулт  към Общинска администрация - Пещера и като съобрази процедурата за допускане, конкурсната комисия обявява:

Списък на допуснати и недопуснати кандидати:

1. Допуска до конкурс следните кандидати:
1.    Красимира Георгиева Киева
2.    Добрина Павлова Андреева
3.    Зоя Димитрова Костадинова
4.    Пенка Димитрова Хамамджиева
5.    Веселин Любомиров Малинов
6.    Райна Миткова Манилова
7.    Марин Райнов Янков

2.  Недопуснати до конкурс следните кандидати: няма

Посочените  кандидати трябва да се яви  на тест и интервю  на  01.02.2012г. от 9.30 часа в сградата на Общинска администрация - Пещера – заседателна зала, етаж 1.

Председател на конкурсната комисия:

Секретар на Община Пещера:  /п/                          
/Николай Гълъбов/

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216