Сряда, 20 Мар 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало Общинска администрация Декларации
Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване конфликт на интереси Печат Е-поща

 

 

Име

 

Длъжност

 

Николай Йорданов Зайчев

Кмет на Община Пещера

Декларация

Благой Харизанов Кмет на с. Радилово Декларация
Иван Златинов Кмет на с. Капитан Димитриево Декларация

Стефан Иванов Балабанов

Заместник кмет

Декларация

Николай Георгиев Атанасов

Заместник кмет

Декларация

Зехра Мустафа Алиш Заместник кмет

Декларация

Николай Гълъбов Гълъбов

Секретар

Декларация

Борис Костадинов Фолев

Секретар

Декларация

Албена Ленинова Делчева

Н-к отдел ”Вътрешен одит”

Декларация

Росица Иванова Иванова

Финансов контрольор

Декларация

Райна Анд. Колишикова

Н-к отдел “Гражданска регистрация и административно обслужване”

Декларация

Стоил Стоилов

Директор Дирекция ”ТСУ”

Декларация

Венелина Вл.Хамамджиева

Мл.специалист ”Общинска администрация”

Декларация

Нели Г. Глушкова

Мл.специалист ”Гражданско състояние, ритуали и разнос поща”

Декларация

Елена Кост. Здравкова

Н-к отдел “Човешки ресурси и административно правно обслужване”

Декларация

Делка Григ. Стратева

Гл.специалист ”Админ. обслужване”

Декларация

Христина Ник. Стайкова

Гл.специалист ”Общински съвет”

Декларация

Васил Ст. Достинов

Техн.сътрудник ”Куриер,шофьор,снабдител”

Декларация

Кръстина Ст. Андреева

Главен счетоводител

Декларация

Валя Ат. Хамамджиева

Старши счетоводител

Декларация

Светла Йорданова Тахова

Н-к отдел “Местни данъци”

Декларация

Стефан Анг. Семерджиев

Гл.експерт ”Местни приходи”

Декларация

Анка Василева Домес

Старши счетоводител

Декларация

Снежана Г. Лазарова

Техн.сътрудник “Касиер”

Декларация

Антоанета Богд. Джимова

Техн.сътрудник “Касиер”

Декларация

Стефка Николова Халачева

Ст.специалист ”Устройство на територията, регистър на одобрени проекти”

Декларация

Стефан Дим. Климентов

Гл.специалист ”Ел. мрежи”

Декларация

Петър Георгиев Абрашев

Гл.експерт”Обществени поръчки и транспортна инфраструктура”

Декларация

Мария Атанасова Генчева

Ст.специалист”Информационно-техническо обслужване в ОЦУИГ”

Декларация

Невена Т. Дялкинова

Директор Дирекция “ОСНМП”

Декларация

Златка Д. Гемиева

Главен експерт “ПНМП”

Декларация

Анна Г. Василева

Мл. експерт “ПНМП”

Декларация

Али Ахм. Чешмеджиев

Директор Дирекция “Социални дейности, етнически и демографски въпроси”

Декларация

Карамфилка Ст. Вранчева

Мл.специалист ”Соц.дейности”

Декларация

Ешреф И.Рустем

Здравен медиатор

Декларация

Валентина П. Недялкова

Мл. експерт “Екология”

Декларация

Димитър Ст. Павлов

Гл. експерт “Култура младежки и религиозни дейности”

Декларация

Стефка И.Кабова

IСчетоводител

Декларация

Петя Г.Миладинова

деловодител

Декларация

Димитър С.Димитров

Гл.специалист “Административно обслужване, касиер”

Декларация

Виолета А.Зогова

Гл.специалист ”АСТ”

Декларация

Красимира Василева Хаджиева

Гл.специалист “Кадастър, регулация и въвеждане в експлоатация”

Декларация

Делка Георгиева Кунова

Гл.специалист ”Кадастър, регулация, имотен регистър”

Декларация

Атанас Иванов Пискюлев

Гл.специалист ”Незаконно строителство, регистър и архив”

Декларация

Фаня Иванова Колева

Мл.експерт ”Екология”

Декларация

Али Ахмедов Чешмеджиев

Директор на дирекция “СДЕДВ”

Декларация

Димитър Иванов Симонов Гл.специалист “ГЗ” Декларация
Георги Николов Христев Шофьор Декларация
Стефка Атанасова Башкехайова Началник отдел “БС” Декларация

Мария Илиева Джуркова

Мл.експерт “ТКТОПВ”

Декларация

Стела Янкова Павлова Главен инженер Декларация
Аалийн Фейзи Билялова Мл. специалист "ИТО" Декларация
Добрина Павлова Андреева Мл. юрисконсулт Декларация

Стоянка Данаилова Тренова

Мл.експерт "Обществени поръчки"

Декларация

Пенка Димитрова Хамамджиева

Мл.експерт "ОСТК"

Декларация

Христина Георгиева Дачева

Н-к отдел "АО"

Декларация

Галина Перкова Стоянова

Директор на дирекция "ХДИРРП"

Декларация

Рамадан Асенов Абазов

Мл.специалист "СДЕДВ"

Декларация

Ружа Стоянова-Семерджиева

Началник отдел “Европейски програми, образование и култура”

Декларация

Василка Стефанова Каладжиева Старши експерт "Екология"

Декларация

Валерия Иванова Ганева Мл.Счетоводител

Декларация

Анета Димитрова Шопова  Директор ОП "Паркинги и пазари"

Декларация

Ангел Петров Гюлеметов Шофьор

Декларация

 Ангелина Рашкова Демирова  Специалист "Социални дейности, етнически и демографски въпроси"

Декларация

 Цветан Христов Христов  Директор Дирекция "АПИО"

Декларация

 Цветелина Атанасова Юрукова  Старши специалист "ВЗП"

Декларация

 Диана Иванова Балканджиева  Главен експерт "Образование"

Декларация

 Диана Ангелова Тумбева  Младши експерт "ОПСП"

Декларация

 Димитър Александров Пройчев  Младши експерт "ОСТК"

Декларация

 Добринка Христова Смилянова  Старши специалист "ОСТ"

Декларация

 Георги Христомиров Георгиев  Главен Архитект

Декларация

 Гергана Илкова Стоилова  Старши специалист "ВЗП" Декларация
 Иван Спиров Спиров  Директор "Чистота и ПОИ" Декларация
 Катя Димова Грозева  Директор ОДЗ "Иглика" Декларация
 Лилия Илиева Толева  Главен инженер Декларация
 Мария Василева Цурева  Главен специалист "НСРА" Декларация
 Марияна Атанасова Киева  Директор ЦДГ "Сокола" Декларация
 Митко Ангелов Филипов  Специалист "СДЕДВ" Декларация
 Надежда Йосифова Ганчева  Старши счетоводител и касиер Декларация
 Нели Василева Попова  Счетоводител и касиер Декларация
 Николай Емилов Балабанов  Директор "ЦПЛР-ОДК" Декларация
 Радослав Илиев Марков  Главен специалист "Инвеститорски контрол" Декларация
 Райна Йорданова Янева  Младши експерт "ОПСП" Декларация
 Сашо Дамянов Дамянов  Служител по сигурността и нередностите Декларация
 Север Ахмедов Алибазов Старши експерт "Информационно обслужване" Декларация
 Стоян Василев Йовчев  Специалист Домакин и ВО Декларация
 Василка Стефанова Билбилева  Началник отдел "Бюджет и счетоводство" Декларация
 Весела Гавраилова Хамамджиева  Главен експерт "ЕФСП" Декларация
 Веселин Тодоров Джелатов  Директор Дирекция "ЕФСПОП" Декларация
 Йордан Петров Янушев  Главен специалист "ТО" Декларация
 Златка Филипова Златанова  Секретар на "МКБППМН Декларация
 Звезделин Вълков Вукев  Управител "ВКС"-ЕООД Декларация
Мариана Александрова Велкова Директор на ДГ "Сокола" Декларация
 Стефан Ангелов Камберов  Директор на дирекция "ТСУ" Декларация
Мария Ангелова Цанкова Старши специалист "Гражданско състояние" Декларация
Станимир Марков Томов Главен експерт "Екология" Декларация
Атанас Николов Васев Главен архитект Декларация
Ренета Петрова Русинова  Директор ОДЗ "Изгрев" Декларация
Донка Стоилова Гьошева  Директор ЦДГ "Слънчо" Декларация
 Верка Петрова Климентова  Директор ОДЗ "Деница" Декларация
 Стефка Иванова Ташева  Директор ЦДГ "Здравец" Декларация
Елена Дамянова Копрившка  Мл. специалист "ИО и касиер" Декларация
Георги Станимиров Дудин Главен експерт "Екология" Декларация
Стоил Рашков Тилев Директор ОП "Паркинги и пазари" Декларация
Стефка Здравкова Проданова Юристконсулт в дирекция "ЕФСПОП" Декларация
Величка Николова Балканджиева Директор ДГ "Иглика" Декларация
Антон Михайлов Асенов Специалист "Социални дейности ЕДВ" Декларация
Даниела Александрова Филева Главен специалист "Инвеститорски контрол"

Декларация

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216