Неделя, 21 Юли 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало
Мотиви за приемане на наредба Печат Е-поща

Във връзка с § 149 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за Устройство на територията, влязоха в сила нови разпоредби, с които ясно се разграничиха компетенциите, правата, задълженията и действията на общините и ДНСК / както и нейните териториални структури/ , по отношение на административния контрол по устройство на територията и строителството.

За строежите от четвърта, пета и шеста категория съгласно чл.137 от ЗУТ, за които е установено, че са незаконни или се ползват в нарушение на ЗУТ ще се образуват самостоятелни административни производства и ще се издават и съответните заповеди за спиране, премахване и забрана ползването, както и произтичащите от нарушенията производства, съгласно ЗАНН.

Attachments:
Download this file (naredba за принудително премахване на незаконен строеж.doc)Проект на наредба[ ]0 Kb
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216