Вторник, 23 Юли 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало
Публично обсъждане на Проектобюджета за 2006г. на Община Пещера Печат Е-поща

Във връзка с чл.11, ал.6 и чл.30, ал.4 от Закона за общинските бюджети и Заповед №96/21.02.2006г. на Кмета на община Пещера публикуваме Отчет за 2005г. и Проектобюджет за 2006г.

Публичното обсъждане се провежда по ред, определен от общинския съвет, вижте графика по надолу. За постъпилите предложения се съставя протокол, който се прилага като неразделна част на проекта на бюджет при внасянето му от кмета на общината за разглеждане от общинския съвет.

Предложения, мнения и препоръки може да напишете и в нашите форуми в сайта.

Г Р А Ф И К

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТ 2005 И ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2006

НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

Приоритетно разглеждане на бюджета

в определена област

Отговорници

Дата, час

1.

Общо обсъждане – зам.кметове, кметове на

кметства , общински съветници

Стефан Димотикалиев

27.02.2006 г.

11.00 ч.

1.

Образование –представители от училища

и детски градини, представители на синдикати,

училищни настоятелства, общински съветници

Зехра Алиш

Красимира Стоименова

27.02.2006 г.

16.00 ч.

2.

Култура, спорт, туризъм, младежки дейности –

читалища,младежки дом, музей, представители на

медии, спортни и туристически клубове,

общински съветници

Николай Зайчев

Димитър Павлов

27.02.2006 г.

14.00 ч.

3.

Социални дейности, здравеопазване –

ДСП, ДЦДМУ, клубове на пенсионера и

Инвалида , обединени детски заведения,

общински съветници

Зехра Алиш

28.02.2006 г.

14.00 ч.

4.

Благоустройство, комунално стопанство,

капиталови разходи– представители на

търговски дружества, синдикати,

общински съветници

Инж. Павел Тилев

28.02.2006г.

16.00 ч.

Срещите ще се провеждат в сградата на общинска администрация – ул.”Дойранска епопея” № 15, в залата на Общински съвет – ет.1. Срещите се провеждат при отворени врати – каним да присъстват и граждани.


 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216