Понеделник, 15 Юли 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало
Съобщение Печат Е-поща

OБЩИНА ПЕЩЕРА в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „И аз имам семейство” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме”, бюджетна линия BG051РО001-5.2.11, ще осъществи подбор на социален работник – 1бр., предоставящ услугата „Приемна грижа” в

Община Пещера.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216