Неделя, 21 Юли 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало
Забрана за бране на липов цвят Печат Е-поща

ЗАПОВЕД
№355
гр. Пещера 17.06. 2015г.

Подписаният Георги Иванов Козарев – Кмет на Община Пещера, на основание  чл.62 от Закона за лечебните растения, чл.21, т.10 от Наредбата за обществения ред, чистотата и специализирана закрила на деца на обществени места и чл. 35, ал.2, т.2 и т.11 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Пещера и  чл. 44 ал.2 от ЗМСМА

З  А  П  О  В  Я  Д  В  А  М  

 ЗАБРАНЯВАМ брането на липов цвят, кършене на клони за добиване на липов цвят от липовите дървета, намиращи се в общинския поземлен фонд и зелените площи на територията на община Пещера, както и от липовите дървета по тротоари, алеи, площади, парковете, градини и др. пешеходни зони в града и крайселищните зони.             При констатиране на нарушения виновните

лица бъдат санкционирани.          

   Копие от  настоящата Заповед да се връчи на Директора на ДГС – Пещера,  Началника на  РУП-Пещера, Кметовете на селата Радилово и Капитан Димитриево, ст.експерт “СГВС” и ст.експерт “Екология” за сведение, изпълнение и осъществяване на необходимия контрол.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на зам. кмета на Община Пещера – Ст. Балабанов.


ГЕОРГИ КОЗАРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216