Понеделник, 22 Юли 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало
Съобщение Печат Е-поща
Община Пещера  уведомява гражданите на гр. Пещера, живеещи в източната част на града, на улици „ Стефан Караджа „ ,“Първи май, “Симон Налбант„ и д-р „Петър Цикалов“,че„ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ „ ЕАД ,КЕЦ ПЕЩЕРА извършва с редовни / одобрени строителни книжа / и издадени Разрешения за строеж два  линейни обекти. Подмяна на съществуваща кабелна линия 20 KVот ТП“ Хидрострой“  до  съществуващ ТП „ЦРБ“ по плана на гр.Пещера, община Пещера
 Подмяна на съществуваща кабелна линия 20 KVот ТП “ ЦРБ“  до  съществуващ ТП „Болницата “ по плана на гр.Пещера ,община Пещера
   С това строителство се постига  подобряване качеството на  ел захранването на мрежата, сигурността,  безопасността и е в интерес на живеещите в този район граждани.
 

   Изпълняващата строителство фирма има ангажимент  да

възстанови, всички засегнати от строителството пътни и тротоарни настилки. На обекта се изпълнява специализиран строителен  надзор, който ще контролира цялостно спазване на проекта с възстановяването на настилките. Строителната фирма е внесла в Община Пещера паричен депозит – гаранция за добро възстановяване на настилките.

    Строежа е трета категория, поради което  съгласно изискванията на Закона за устройство на територията ще се въведе в експлоатация въз основа на приемане от държавна приемателна комисия и  след издаване на разрешение за ползване, издадено от Дирекция за национален строителен контрол ,при условията и по ред определени в наредба на Министъра на регионалното развитие и благоустройство. 
    Това гарантира, че на строежа  ще има контрол за качествено и  изцяло завършване на възстановяване на засегнатите от строителството участъци в интерес на сигурността и безопасността на гражданите.
 
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216