Събота, 20 Апр 2019
Get the Flash Player to see this.
Съобщение Печат Е-поща

      Мероприятие „Първа копка“ ОА

Във връзка с изпълнение на Административен Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0004-C01 за реализация на проект: „Повишаване на енергийната ефективност на публична общинска сграда: Общинска администрация гр. Пещера” на 25.07.2017 г. от 16:30 часа се проведе официално мероприятие „Първа копка“ .

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216