Петък, 19 Юли 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало
Сортиране на разделно събиране на отпадъците Печат Е-поща
Община Пещера в лицето на Кмета г-н Стелиян Варсанов подписа договор с “Екопак България”Ад за сортиране на разделно събиране на отпадъците.
По този начин ще се гарантира прилагането на управлението на отпадъците и създаването на чиста околна среда.
“Екопак България”Ад прилага подобни проекти в над 60 общини
Програмата за разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветни контейнери, ще съответства изцяло на параметрите за организиране на разделно събиране на местно ниво.
Реализацията на подобен проект за разделно събиране поставя основата на ефективност за прилагането на националното законодателство по управление на отпадъците от опаковки на местно ниво и допринеся за постигане на националните квоти за рециклиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки.
Общината ще определи местата за разделно събиране и сортиране на отпадъците.
Чрез програма за разделно събиране, съхранение, транспортиране, сортиране и обработка на отпадъците от опаковки, се гарантира постигането на оползотворяването на сортираните материали, недопускането на непосредствен риск за здравето на хората и околната среда, гарантиране на високо ниво на участие на обществеността при прилагането в съответствие с изискванията, определени в действащото законодателство в сферата на околната среда.
Така се определят начините за извършване на разделно събиране на отпадъци и опаковки, както и поставянето на цветните контейнери и също графикът за въвеждане на разделно събиране.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216