Събота, 20 Апр 2019
Get the Flash Player to see this.
Съобщение Печат Е-поща

Във връзка с изпълнение на Административен Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0004-C01 за реализация на проект: „Повишаване на енергийната ефективност на публична общинска сграда: Общинска администрация гр. Пещера” на 30.10.2018 г. от 16:00 часа ще се проведе публично събитие „Заключителна пресконференция“.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216