Вторник, 22 Яну 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало е-Община Административни Услуги по селско стопанство, екология и земеползване

Административни услуги–селско стопанство, екология и земеползване

1 ССЕЗ 1 - ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ ЗА НАСОЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ЗЕМНИ МАСИ 2662
2 ССЕЗ 2 - Издаване на позволително за ползване на лечебни растения 2747
3 ССЕЗ 3 - ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕМАХВАНЕ,ПРЕМЕСТВАНЕ ИЛИ КАСТРЕНЕ НА ПЛОДНИ ДЪРВЕТА И ХРАСТИ 3028
4 ССЕЗ 4 - ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕИ ИЗКОРЕНЯВАНЕ ДО 5 ДЪРВЕТА И ДО 1 ДКА ЛОЗЯ В СЕЛСКОСТОПА 2791
5 ССЕЗ 5 - Издаване на удостоверение за представяне пред застрахователните дружества при наличие на нанесени имуществени щети на гражданите в следствие на природни бедствия 2918
6 ССЕЗ 6 - Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства 2781
7 ССЕЗ 7 - Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър 4279
8 ССЕЗ 8 - ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ИЗЗЕМВАНЕ НА ИМОТ 2509
9 ССЕЗ 9 - ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИE ЗА ВПИСВАНЕВ РЕГИСТЪРА НА ЛИЦА, ПРЕДСТАВИЛИ РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА УПРАЖ 3770
10 ССЕЗ 10 - РЕГИСТРАЦИЯ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА С ЖИВОТИНСКА ТЯГА 3041
11 ССЕЗ 11 - ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СОБСТВЕНОСТ ПРИ ПРОДАЖБА НА ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪК 3166
12 ССЕЗ 12 - ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МАРШРУТ ПРИ ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ 2977
13 ССЕЗ 13 - ЗАВЕРКА НА АНКЕТНИ ФОРМУЛЯРИ КЪМ АНКЕТНА КАРТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 2650
14 ССЕЗ 14 - ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕМАХВАНЕ, ПРЕМЕСТВАНЕ ИЛИ ОКАСТРЯНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ ДЕКОРАТИВН 2137
15 ССЕЗ 15 - ИЗМЕРВАНЕ, КУБИРАНЕ И МАРКИРАНЕ НА ДЪРВЕСИНА, ДОБИТА ИЗВЪН ГОРСКИЯ ФОНД 1861
16 ССЕЗ 16 - ДЕКЛАРИРАНЕ НА КУЧЕ 2030


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216