Четвъртък, 20 Юни 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало Общински съвет Комисии

Постоянни и временни комиси на Общинския съвет

Общинският съвет избира от състава на своите съветници постоянни и временни комисии.

Постоянните и временните комисии имат за задача:
1. да проучват потребностите на населението в съответната област и да правят предложения за решаване на проблемите;
2. да подпомагат общинския съвет при подготовката на решения по въпроси, внесени за обсъждане и решаване;
3. да осъществяват контрол за изпълнение на решенията на общинския съвет.ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление

Състав - 9 члена

Председател: Илиян Петров
Членове:
1. инж. Красимир Киров
2. д-р Николай Пенев
3. Хюсеин Дурмуш
4. Ружди Мехмедов
5. Петър Хамамджиев
6. Павел Куцев
7. Георги Смилянов
8. Дафинка Шопова

 
ПК по общинска собственост и европейски програми

Състав - 9 члена

Председател: Атанаска Дамянова
Членове:
1. инж. Красимир Киров
2. инж. Димитър Батаклиев
3. д-р Пламен Маджаров
4. Неделчо Рядков
5. Георги Козарев
6. Стоян Радин
7. Стелиян Варсанов
8. Петър Хамамджиев

 
ПК по здравеопазване и социална политика

Състав - 9 члена

Председател: д-р Николай Пенев
Членове:
1. д-р Лиляна Кавръкова
2. д-р Цветана Лепарова
3. Ружди Мехмедов
4. Хюсеин Дурмуш
5. Рабие Алиева
6. Фаня Иванова
7. Георги Козарев
8. Дафинка Шопова

 
ПК по просвета, култура, спорт и туризъм

Състав - 9 члена

Председател: д-р Лиляна Кавръкова
Членове:
1. инж. Димитър Батаклиев
2. Атанаска Дамянова
3. Илиян Петров
4. Рабие Алиева
5. Георги Смилянов
6. Фаня Иванова
7. Нина Якофова
8. Дафинка Шопова

 

 
ПК по бюджет и финанси

Състав - 9 члена

Председател: инж.Красимир Киров
Членове:
1. Атанаска Дамянова
2. Неделчо Рядков
3. д-р Пламен Маджаров
4. д-р Николай Пенев
5. Георги Смилянов
6. Нина Якофова
7. Павел Куцев
8. Стелиян Варсанов

 
ПК по териториално и селищно устройство

Състав - 9 члена

Председател: инж. Димитър Батаклиев
Членове:
1. д-р Пламен Маджаров
2. д-р Цветана Лепарова
3. д-р Лиляна Кавръкова
4. Неделчо Рядков
5. Георги Козарев
6. Стелиян Варсанов
7. Павел Куцев
8. Стоян Радин

 
ПК по опазване на околната среда, селско и горско стопанство

Състав - 9 члена

Председател: Хюсеин Дурмуш
Членове:
1. Илиян Петров
2. д-р Цветана Лепарова
3. Ружди Мехмедов
4. Рабие Алиева
5. Фаня Иванова
6. Нина Якофова
7. Стоян Радин
8. Петър Хамамджиев

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216