Понеделник, 22 Апр 2019
Get the Flash Player to see this.
Решения ОбС 2011-2015
РЕШЕНИЕ № 887 Печат Е-поща
Понеделник, 07 Септември 2015г. 11:45ч.

     На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 28.08.2015г., Протокол № 66,

                   ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Наредба за обществения ред,  чистотата и специализирана закрила на деца на обществени места

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 886 Печат Е-поща
Понеделник, 07 Септември 2015г. 11:43ч.

На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 28.08.2015г., Протокол № 66

ОТНОСНО: Информация за готовността на общинските учебни и детски заведения за учебната 2015/2016 година.

          

Attachments:
Download this file (info_NUG.doc)info_NUG.doc[ ]80 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 885 Печат Е-поща
Понеделник, 07 Септември 2015г. 11:40ч.

          На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 28.08.2015г., Протокол № 66,

ОТНОСНО: Актуализация на бюджета Община Пещера и разчета за капиталови разходи за 2015 г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 884 Печат Е-поща
Понеделник, 07 Септември 2015г. 11:38ч.

    На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 28.08.2015г., Протокол № 66,

    ОТНОСНО: Отчет на касовото изпълнение на сборния бюджет, състоянието на общинския дълг и сметките на средства от Европейския съюз на Община Пещера към 30.06.2015 г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 883 Печат Е-поща
Понеделник, 07 Септември 2015г. 11:36ч.

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 28.08.2015г., Протокол № 66,

  ОТНОСНО:Отчет за дейността на Общински съвет - Пещера и неговите комисии за периода месец януари – юли 2015г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 882 Печат Е-поща
Вторник, 25 Август 2015г. 16:30ч.

На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 18.08.2015г., Протокол № 65,

Относно: Актуализация на бюджета на Община Пещера за 2015 г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 881 Печат Е-поща
Вторник, 25 Август 2015г. 16:29ч.

 На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 18.08.2015г., Протокол № 65,

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Тарифа по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 880 Печат Е-поща
Вторник, 25 Август 2015г. 16:28ч.

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 18.08.2015г., Протокол № 65,

    ОТНОСНО:   Предложение за изменение и допълнение наПравилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура” – Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 879 Печат Е-поща
Понеделник, 10 Август 2015г. 14:37ч.

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 31.07.2015г., Протокол № 64,
    ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 666 от 29.08.2014 г. на Общински съвет гр. Пещера за Поемане на общински дълг към “Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД за финансиране на собствен принос и финансиране на недопустими разходипо сключен договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-C005 от 29.02.2012 г.” за проект: „Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр. Пещера - Доизграждане и рехабилитация на съществуваща ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ, гр. Пещера” финансиран от оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие/Кохезионния фонд

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 878 Печат Е-поща
Понеделник, 10 Август 2015г. 14:35ч.

    На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 31.07.2015г., Протокол № 64,
     ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 665 от 29.08.2014 г. на Общински съвет гр. Пещера за Поемане на общински дълг към “Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД за финансиране на междинни плащания по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-C005 от 29.02.2012 г.” за проект: „Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр. Пещера - Доизграждане и рехабилитация на съществуваща ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ, гр. Пещера” финансиран от оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие/Кохезионния фонд

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 3 от 91


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216