Вторник, 22 Яну 2019
Get the Flash Player to see this.
Решения ОбС 2015-2019
РЕШЕНИЕ № 571 Печат Е-поща

    На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 08.01.2019г., Протокол № 45

ОТНОСНО:Одобряване на План-сметка за приходи и разходи за такса битови отпадъци през 2019г. и определяне размера на промилите за такса битов отпадък за 2019г. на Община Пещера.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 570 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.12.2018г., Протокол № 44

   ОТНОСНО: Актуализация бюджета на Община Пещера за 2018 г. и разчета за капиталови разходи за 2018 г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 569 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.12.2018г., Протокол № 44
   Относно:Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаването под наем на терени № 1, 2 ,3 и 4 в централната част на гр. Пещера за разполагане на павилиони за продажба на тютюневи изделия, напитки, печатни издания и пакетирани храни

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 568 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.12.2018г., Протокол № 44

    Относно: Приемане на оценка за продажба на 1/3 идеални части от имот частна общинска собственост - поземлен имот с идентификатор 56277.502.98 по КККР на гр. Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 567 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.12.2018г., Протокол № 44

    Относно: Приемане на оценка за продажба на 1/3 идеални части от имот частна общинска собственост - поземлен имот с идентификатор 56277.502.98 по КККР на гр. Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 566 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.12.2018г., Протокол № 44

   ОТНОСНО: Приемане на оценка и продажба на Недвижим имот - частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 56277.3.1541, м. „Войника“, гр. Пещера
Мотиви: Имотът не е необходим за нуждите на Общината и с продажбата му ще се осигурят допълнителни приходи за общинския бюджет. Към същия има проявен интерес за закупуване.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 565 Печат Е-поща

    На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.12.2018г., Протокол № 44
    ОТНОСНО: Приемане на оценка и продажба на Недвижим имот - частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 56277.3.1382, м. „Широките ливади“, гр. Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 564 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.12.2018г., Протокол № 44

   Относно Допълнение на списъка на фирми ползващи поливна вада в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 563 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.12.2018г., Протокол № 44

    ОТНОСНО: Приемане на Програма за работа на Общински съвет – Пещера за периода януари – септември 2019 година.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 562 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.12.2018г., Протокол № 44

    Относно: Приемане на отчет за реализирани продажби от Община Пещера за периода юли-декември 2018 г.

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 1 от 58


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216