Сряда, 20 Мар 2019
Get the Flash Player to see this.
Решения ОбС 2015-2019
РЕШЕНИЕ № 598 Печат Е-поща

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.02.2019г., Протокол № 48
  Относно: Вземане на решение за задължаване на Кмета на Община Пещера да предостави информация за заплатите на служителите в общинска администрация и изплатени възнаграждения на работещите в общинска администрация по граждански договори на Общински съвет- Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 597 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.02.2019г., Протокол № 48

    ОТНОСНО: Определяне размера на трудови и други възнаграждения на кметовете на кметства в Община Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 596 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.02.2019г., Протокол № 48

    Относно: Приемане на оценка за продажба на 36.44/301.00 идеални части от поземлен имот с идентификатор 56277.502.532 по КККР на гр. Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 595 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.02.2019г., Протокол № 48

   Относно: Приемане на оценка за продажба на имот частна общинска собственост - поземлен имот с идентификатор 61371.501.2624 по КККР на с. Радилово

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 594 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.02.2019г., Протокол № 48

    Относно: Приемане на Списък на спортните обекти, обект на управление – отдаване под наем, от Община Пещера за 2019г. по реда на Закона за физическото възпитание и спорта

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 593 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.02.2019г., Протокол № 48
   Относно: Приемане на допълнение на Приложение №1 на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Паркинги и пазари“

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 592 Печат Е-поща

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.02.2019г., Протокол № 48
   Относно: Одобряване на проект за осъвременяване на Регулационния план на гр.Пещера и неговото адаптиране към действащата кадастрална карта на гр.Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 591 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.02.2019г., Протокол № 48

    Относно: Даване на разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – водопровод до поземлен имот с идентификатор 56277.4.91 по КККР на гр.Пещера в местност „Баташки път” и одобряване на задание.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 590 Печат Е-поща

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.02.2019г., Протокол № 48
   Относно: Даване на съгласие за изработване на проект за ЧИ на ПУП-ПР за промяна на регулационните линии на поземлен имот с идентификатор 56277.503.400 и 56277.503.401 по КККР на гр.Пещера /УПИ ХІІІ-2630 по ПУП на гр.Пещера/ и поземлен имот с идентификатор 56277.503.415 и 56277.503.416 по КККР на гр.Пещера /УПИ ХІІ-2629 по ПУП на гр.Пещера/ , кв. 149 по имотни граници и изменение на регулационните линии на улица с о.т. 701а-709-710 по реализиран на място благоустроен тротоар по регулационния план на гр.Пещера.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 589 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.02.2019г., Протокол № 48
    Относно: Даване на разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – електропровод и водопровод до поземлен имот с идентификатор 56277.3.1375 по КККР на гр.Пещера в местност „Широките ливади” и одобряване на задание.

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 1 от 60


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216