Сряда, 24 Юли 2019
Get the Flash Player to see this.
Решения ОбС 2015-2019
РЕШЕНИЕ № 581 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.01.2019г., Протокол № 46

    Относно:Даване на разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – електропровод и водопровод до поземлен имот с идентификатор 56277.3.1378 по КККР на гр.Пещера в местност „Широките ливади” и одобряване на задание.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 580 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.01.2019г., Протокол № 46

   Относно: Приемане на Годишен план за паша за стопанската 2019г.-2020г. за землищата на Община Пещера; съгласие за предоставяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и за индивидуално ползване; определяне на задълженията на Община Пещера и на ползватели за поддържането на мерите и пасищата.

Attachments:
Download this file (godi6en plan za  2019 2020.doc)godi6en plan za 2019 2020.doc[ ]584 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 579 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.01.2019г., Протокол № 46

   ОТНОСНО: Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в община Пещера за 2019г.

Attachments:
Download this file (годишен план 2019г.docx)годишен план 2019г.docx[ ]41 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 578 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.01.2019г., Протокол № 46

     ОТНОСНО: Приемане на Общински план за младежта за 2019г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 577 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.01.2019г., Протокол № 46

    ОТНОСНО: Приемане на Отчет за изпълнение на Общински план за младежта за 2018г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 576 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.01.2019г., Протокол № 46

    ОТНОСНО: Приемане на Културния календар на община Пещера за 2019 г.

 

Attachments:
Download this file (КП 2019г..docx)КП 2019г..docx[ ]69 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 575 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.01.2019г., Протокол № 46

   ОТНОСНО: Избор на Временна комисия и членове на същата, за изготвяне на предложения за промяна на методиката при определяне на размера на таксата за битови отпадъци.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 574 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.01.2019г., Протокол № 46

   ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет - Пещера и неговите комисии за периода месец юли 2018г. – декември 2018г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 573 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.01.2019г., Протокол № 46

    Относно: Приемане на Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на Кмета на Община Пещера мандат 2015г.-2019г.

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 572 Печат Е-поща

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.01.2019г., Протокол № 46

   ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за периода 2019 година

Attachments:
Download this file (год-програма-19.docx)год-програма-19.docx[ ]24 Kb
Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 8 от 66


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216