Четвъртък, 18 Апр 2019
Get the Flash Player to see this.
Решения ОбС 2015-2019
РЕШЕНИЕ № 539 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.10.2018г., Протокол № 42

    Относно: Изразяване на предварително съгласие за преминаване чрез премостване над път с идентификатор 56277.503.9690 по КККР на гр.Пещера между о.т. 630-629 е необходимо във връзка с бързото и безопасно преминаване на специалисти до цех ферментация в поземлен имот с идентификатор 56277.503.283 по КККР на гр.Пещера /УПИ ІV-3469, 3470/, кв. 132, гр.Пещера.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 538 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.10.2018г., Протокол № 42
    Относно: Одобряване проект за ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – електропровод до поземлен имот с идентификатор 56277.4.35 по КККР на гр.Пещера в местност „Баташки път”

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 537 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.10.2018г., Протокол № 42

    Относно: Даване на съгласие за изработване на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за промяна на регулационните линии на поземлен имот с идентификатор 56277.505.4 по КККР на гр.Пещера /УПИ V-ОбНС по ПУП на гр.Пещера/ и поземлен имот с идентификатор 56277.505.65 по КККР на гр.Пещера /УПИ ІV-ОбНС по ПУП на гр.Пещера/ , кв. 216.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 536 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.10.2018г., Протокол № 42

    ОТНОСНО: Внасяне предложение в Министерски съвет за отпускане на персонални пенсии на деца без право на наследствени пенсии от починал родител.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 535 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.10.2018г., Протокол № 42

    ОТНОСНО: Разрешение за допускане на изключение от минималния брой на учениците и утвърждаване на паралелка в VІІІ клас, професия ,,Биотехнолог”, специалност ,,Технология в биопроизводствата“ с 14 (четиринадесет) ученици в ПГХВТ ,,Атанас Ченгелев“ гр.Пещера за учебната 2018/2019г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 534 Печат Е-поща

    На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.10.2018г., Протокол № 42

      ОТНОСНО: Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Пещера.

Attachments:
Download this file (OS  VUTRESHNI PRAVILA.doc)OS VUTRESHNI PRAVILA.doc[ ]220 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 533 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.10.2018г., Протокол № 42

    ОТНОСНО: Определяне на възнаграждението на общинските съветници в Общински съвет - Пещера.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 532 Печат Е-поща

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.10.2018г., Протокол № 42

  ОТНОСНО: Определяне на възнаграждение на Председателя на Общински съвет

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 531 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.10.2018г., Протокол № 42

   Относно: Приемане на изменениe и допълнениe на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Пещера и взаимодействието му с Общинска администрация - Пещера за мандат 2015-2019г., приет с Решение № 516/30.08.2018г. на Общински съвет Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 530 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.10.2018г., Протокол № 42

   ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правилника за дейността на общинско социално предприятие по озеленяване в община Пещера, приет с Решение № 512/30.08.2018 г. на Общински съвет – Пещера.

 

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 8 от 61


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216