Четвъртък, 20 Юни 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало Наука и образование за интелигентен растеж
Наука и образование за интелигентен растеж

bannerСъобщение Печат Е-поща

Продължават заниманията по Дейност 4 „Всеки има талант“ в училищата-партньори по проект   № BG05M2OP001-3.002-0303-С02 „Шарени мъниста“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Продължение...
 
Съобщение Печат Е-поща

УЧЕНИЦИ ОТ УЧИЛИЩАТА – ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТ „ШАРЕНИ МЪНИСТА“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“  ЩЕ ИЗЯВЯВАТ СВОИТЕ ТАЛАНТИ В 48 АТЕЛИЕТА, СЕКЦИИ И

КЛУБОВЕ ПО ИНТЕРЕСИ

 

 

               В изпълнение на Дейност 4 „Всеки има талант“по проект BG05M2OP001-3.002-0303-С02 „Шарени мъниста“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“, в училищата в гр.Пещера са сформирани 48 ателиета, секции и клубове по интереси, в които учениците ще изявят своите таланти.

Продължение...
 
Съобщение Печат Е-поща

ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ШАРЕНИ МЪНИСТА“

На 28 август 2017 г. от 11:00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет, Община Пещера проведе встъпителна пресконференция по проект BG05M2OP001-3.002-0303-С02 „Шарени мъниста“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“

Продължение...
 
Съобщение Печат Е-поща

В изпълнение на Дейност 3 „Ученически лагери“по проект BG05M2OP001-3.002-0303-С01 „Шарени мъниста“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“, в периода от 10.07.2018г. до 14.07.2018г. ще се проведе ученически лагер.

 

Attachments:
Download this file (Съобщение.docx)Съобщение.docx[ ]74 Kb
Продължение...
 
Проект по ОПНОИР Печат Е-поща

ОБЩИНА ПЕЩЕРА ИЗПЪЛНЯВА ПРОЕКТ №BG05M2OP001-3.002-0303 “ШАРЕНИ МЪНИСТА”, ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG05M2OP001-3.002 „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА «НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ» 2014-2020, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

Attachments:
Download this file (Проект по ОПНОИР.docx)Проект по ОПНОИР.docx[ ]60 Kb
Продължение...
 
ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216