Четвъртък, 20 Юни 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало

Февруари 2005

Печат Email

На 17.02.2005 г. в община Пещера се проведе оперативно съвещание относно готовността за стартиране на проекта "Чаша топло мляко и закуска". Присъстваха Гл. юристконсулт на Общината, Директора на Дирекция "Образование", Директора на Дирекция "Социално подпомагане", Главния счетоводител на Дирекция "Образование" и всички директори на училища...

Печат Email
На предстоящото заседание на ОбС Пещера в края на месец февруари, на вниманието на общинските съветници е предоставена за одобрение Актуализирана програма за управление на отпадъците за времето от 2005 до 2008 година...
Печат Email
И тази година бе спазена дългогодишната традиция на Община Пещера, Трифон Зарезан да се чества в с. Радилово, където лозовите масиви са около 1000 дка.
Множеството от жители на селото, всички в прекрасно настроение, отрано бе изпълнило селския мегдан. Гости на тържеството бяха ...
Печат Email

По съвместна инициатива на Община Пещера и читалище "Развитие" се организира мило тържество по случай "Свети Валентин" под мотото "Светът е за двама". Във Виенския салон на хотел "Пещера" 16 двойки, които през тази година празнуват своята Златна сватба, бяха посрещнати по бяла пътека обсипана с цветя...

Печат Email
В изпълнение на разпоредбите на ЗОБ и Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, Кметът на общината Георги Петърнейчев утвърди график за публичното обсъждане на Проекта за бюджет за 2005 година и Отчета за изпълнението на бюджета за 2004 година...
Печат Email
По силата на своите законови компетенции общините са задължени да извършват широк кръг услуги за гражданите. В тази връзка и пред общинска администрация Пещера винаги са стояли няколко основни въпроса.
1.Как услугите за гражданите да бъдат извършвани максимално бързо и без субективни грешки.
2.Как да се организира работата така, че гражданите да са максимално улеснени при заявяването и получаването на дадена услуга.
3.Как да се прекрати разкарването на гражданите от кабинет в кабинет и да се предотврати възможността за корупционни действия.
4.Какви ИТ технологии е необходимо да се използват за да се реализира ефективно обслужване.
За да реши тези въпроси общината разработи проект за създаване на ЦУИГ ...
Печат Email
На заседанието, проведено на 28.01.2005г., на Общинския съвет Пещера се взе решение за промяна на таксата за ползване на стопанска вода за 2005 година (Виж Решерие №205).
Общинският съвет определи и базистни наемни цени за провеждане на търгове и конкурси за отдаване на общински имоти под наем ...


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216