Четвъртък, 20 Юни 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало

Юли 2007

Печат Email
О Б Щ И Н А - П Е Щ Е Р А

ОБЯВЯВА

1. Провеждането на търгове с явно наддаване на 14.08.2007 г. в стая №5 на І-ви етаж в Общинската администрация за учредяване право на строеж за изграждане на:
1.1.Гараж №10 в УПИ VІІІ – Гаражи, кв.27 по ПУП на гр.Пещера, с площ от 21,50 кв.м при начална тръжна цена 1000,00 лв. от 10.00 часа.
1.2.Гараж №134 в УПИ VІІІ – Гаражи, кв.27 по ПУП на гр.Пещера, с площ от 21,50 кв.м при начална тръжна цена 1000,00 лв. от 11.00 часа.

Работна среща по съвместен проект

Печат Email
На 28 юли се състоя работна среща между представители на Община Пещера, делегацията от Община Бабаески - Турция и фонд ИГА. На срещата се договориха действия относно съвместния проект "Граждански диалог между Турция и Европейския съюз". Представители от Община Пещера ще посетят Община Бабаески от 9-ти до 11-ти август за сключване на споразумение за сътрудничество между двете общини. По същото време в община Бабаески ще се проведе фестивал на земеделието, в който ще вземе участие ансамбъл "Славейче".

Посещение на делегация от община Бабаески - Турция

Печат Email
По покана на Кмета на Община Пещера г-н Стелиян Варсанов днес 27 юли пристигна на тридневно официално посещение делегация от Община Бабаески - Турция. Съставът на делегацията се води от Халук Тезсезер - Кмет на Община Бабаески. Делегацията беше посрещната на входа на общината от деца в национална носия с пита и шарена сол. Посещението започна с работна среща в заседателната зала на Общинска администрация Пещера. В програмата на делегацията са включени срещи с представители на бизнеса в града. Гостите ще вземат участие в културната програма на традиционния събор на летовище св. Константин на 28 юли (събота). Деловата работа на делегацията е свързана и със съвместното сътрудничество между двете общини по изработването на проект за включване в Грантова схема за градове и общини - Граждански диалог между Турция и Европейския съюз.

Фолклорни групи от Грузия и Венецуела на 17 юли в с.Радилово-Община Пещера

Печат Email
Фолклорни групи от Грузия и Венецуела на 17 юли в с.Радилово-Община Пещера Фолклорни групи от Грузия и Венецуела, ще участват в концертна програма в с.Радилово-Община Пещера на 17 юли 2007г. от 20.00 часа на площада.Чуждите групи са участници в 11 международен фестивал в София ”Витоша 2007г”.

СЪОБЩЕНИЕ-забрани за строителство, подготовката за строителство и изсичане на дървета и храсти

Печат Email
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.37, ал.1, б. “б” от ЗАНН, чл. 54 от Наредбата за обществения ред,чистотата и специализирана закрила на деца на обществени места и чл.44, ал.1, т.7, и ал.2 от ЗМСМА, Кмета на Община Пещера Стелиян Варсанов разпореди със Заповед №556/28.06.2007г.за длъжностно лице Аспарух Георгиев Бараков, който да следи за спазване на забраните за строителство, подготовката за строителство и изсичане на дървета и храсти на лет.”Св.Константин” през периода от 15 юли до 30 август 2007г.При констатиране на нарушения да съставя актове за установяване на административни нарушения /АУАН/.

Община Пещера

ВОЕНЕН ОТДЕЛ Община Пещера информира

Печат Email
ВОЕНЕН ОТДЕЛ
ОБЩИНА ПЕЩЕРА
-----И Н Ф О Р М И РА----

Срокът за подаване на документи от кандидат-курсанти за приeмане в НВУ"В.Левски" и ВВМУ"Н.Й.Вапцаров" се удължава до 20.07.2007г. включително!

Пълна информация на Н-ка на Военен отдел Община Пещера, тел. 22-12

Н-к на ВОтд Община Пещера
мл.експерт: Русеков
Печат Email
О Б Я В А

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВЯВА

ЗА КОНКУРСНА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ “ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ” В ОБЩИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И УСЛУГИ
Печат Email
О Б Я В А

 

В предвид разпоредбата на чл.63, ал.3 от Закона за лечебните заведения, чл.3, ал.1 от Наредба №9/26.06.2000 г. на МЗ и в изпълнение на Решение №510/29.09.2006 г., изм. с Решение №649/29.06.2007 г. на Общински съвет Пещера, Община Пещера обявява

КОНКУРС

за възлагане управлението на
МБАЛ “Проф.Д.Ранев” ЕООД гр.Пещера

При следните условия:
Печат Email

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

ДО
ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР
НАЧАЛНИК
НА РПУ-ПЕЩЕРА

Втора архиологическа находка от разкритата крепост до Пещера

Печат Email
Част от красива сребърна огърлица е намерена на втория ден от започналите вчера архиологически разкопки до Пещера, на които бе разкрита крепост.Над 2/3 от крепостта в горния и край представляват големият интерес на архиолозите.Продължават разкопките поетапно, първо в долния край чрез разкриване на зидове от Крепоста и част от църквата Света Петка. Ръководителя на архиологическия екип ст.н.с. дин. Бони Петрунова и целият екип усърдно продължават разкопките на крепостта.

Страница 1 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216