Четвъртък, 20 Юни 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало

Януари 2008

СЪОБЩЕНИЕ

Печат Email
Поради зачестилите нарушения, а именно поставяне на рекламни материали вЬв вид на брошури плакати и други на нерегламентирани места, приканваме гражданите и фирмите да заявят исканото от тях намерение за рекламна дейност в общината, като по този начин спазят Наредбата за рекламната дейност на физически и юридически лица в Община Пещера, приета с Решение №584/05.08.1999г. на Общински сЬвет гр.Пещера., изм. и доп. с Решение№ 71/19.03.2004г., Решение № 72/19.03.2004г.
За неспазване на Наредбата за рекламна дейност по Чл.36.(1) .(2) .(3) нарушителите се наказват с глоби от 100 до 500 лева и от 50 до 500 лева, както и по Чл.37. глобата е до 500 лева.

Информация за рекламна дейност на тел.6-22-03
Община Пещера

СЪОБЩЕНИЕ

Печат Email
На 23 януари репортерски екип на в.?Знаме? ще гостува в Пещера. От 12 до 14 часа автомобилЬт ще бЬде около сградата на Общината, ще бЬдат раздавани подарЬци и записвани читателски мнения. Посрещнете репортерския автомобил на в.?Знаме? това е новата инициатива. Тя е по повод юбилея на вестника като всекидневник-10 годишнина и 15 годишнината от регистрацията му.ЕкипЬт на в.?Знаме ? ще записва вашите сигнали за нередности и проблеми, вЬпросите ви кЬм Областния управител и дЬржавните институции в Пазарджик, вЬпроси кЬм Кмета или други органи на местната власт, освен това ако искате да благодарите на някого за стореното добро, ако имате мнение или препорЬка за развитието на вестника, да разкажете интересна история, да се похвалите с някакво постижение-ваше или на ваши сЬграждани, за всичко това разчитайте на репортерския екип на в.?Знаме? .
Печат Email
О Б Я В А
ОБЩИНА ПЕЩЕРА

 

на основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 30/ 16.01.2008 г. на Кмета на общината

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА
Началник отдел "Местни данъци" в Община Пещера към Общинска администрация Пещера

 

 Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността

 

Печат Email
О Б Я В А
ОБЩИНА ПЕЩЕРА
на основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 29/ 16.01.2007 г. на Кмета на общината

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА:
Директор на дирекция ?Общинска собственост, национални и международни програми?
Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността

 

Поздравителен адрес до журналистите от в.'Знаме'

Печат Email
ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС


ДО
РЕДАКЦИЯ НА
В.?ЗНАМЕ?
ГР.ПАЗАРДЖИК

УВАЖАЕМИ ЖУРНАЛИСТИ!

Най-сърдечно Ви поздравявам с 15-годишнината от регистрацията на вестник?Знаме? и 10-годишния юбилей от тиражирането му като ежедневник!
Ветник?Знаме?утвърди своето медийно присъствие с доказан журналистически професионализъм на целият си редакционен колектив.
Уверен съм, че с точното и обективно отразяване на събитията, ще съхраните и занапред доверието на Вашите читатели.

С най-искрени пожелания за крепко здраве много енергия и бъдещи успехи!

Честит празник!


КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА:
 /СТЕЛИЯН ВАРСАНОВ/
януари 2008г.
гр.Пещера

Днес Пещера отбелязва тържествено 130 години от Освобождението си от османско робство

Печат Email
Днес пред паметника на кап. Сафонов, до църквата ?Свети Димитър?, с молебен в памет на загиналите за свободата воини, ще бъде отбелязана 130-годишнината от Освобождението на града от османско робство. Те се навършва на 19 януари, която дата е част от историческия календар на града, както и от бойната и историческата му хроника. Поздрав към дошлите да отбележат паметната годишнина, ще отправи кметът на общината Стелиян Варсанов.

 

СЪОБЩЕНИЕ

Печат Email
Телефонът за връзка с аварийната група, отговаряща за отстраняването на възникнали аварии по електроенергийните съоръжения, собственост на "ЕВН България", разположени на територията на Община Пещера е 070010007.Това е телефонът, на който в продължение на 24 часа в денонощието/без почивен ден/клиентите на "ЕВН България"могат да съобщават за възникнали аварии.

Заповед №1061/17.12.2007г.

Печат Email
Община Пещера
Заповед №1061/17.12.2007г.
гр.Пещера


Като взех предвид Решение № 7/ 30.11.2007г., Протокол № 2 на Общински сЬвет гр.Пещера и чл.11 от Устройствения правилник на Общинска администрация гр.Пещера относно функции и дейности на заместник-кметовете на Общинска администрация и на основание чл.44, ал. 1, т. 1 и ал.2 от ЗМСМА

ЗАПОВЯДВАМ:

I . Определям функциите и дейностите на заместник кметовете на Община Пещера, както следва:

1.Тодор Чолаков - заместник - кмет: териториално и селищно, устройство, архитектура, строителство и строителен контрол, поддЬржане на общинската инфраструктура, общинските тЬрговски дружества, общински пазар, безопасност на движението, общински пазар, общински гори, социални дейности,
2.Дафинка Семерджиева - заместник кмет: обшинска собственост, приватизация и следприватизационен контрол, регионално развитие и евроинтеграция, бюджет и финанси, бизнес центЬр
3.Атанас Стоилов - заместник-кмет: култура, младежки дейности, спорт, туризЬм, екология, пЬрви комплекс.

Промените да се отразят в Устройствения правилник и в Правилника за вЬтрешния ред на Общинска администрация.

КМЕТ:
/СТ.ВАРСАНОВ/

СЪОБЩЕНИЕ

Печат Email
СЬобщение:


От Община Пещера и Архирейско наместничество Пещера, приканват гражданите на празника Йорданов ден в неделя на 6 януари от 11.30часа, с традиционното хвЬрляне на крЬста вЬв водите на река ?Стара река?.ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216