Четвъртък, 20 Юни 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало

Юли 2008

Печат Email
Поздрав от Кмета Стелиян Варсанов

Уважаеми съграждани , гости на Пещера и приятели,
Честит празник !

Радвам се, че и тази година спазихме традицията и в последната събота на месец - юли пак сме заедно. За мен приемствеността е важна и затова с голямо удоволствие ви посрещам всеки път на Традицонния летен събор на курорта “Св.Константин”.Тази година обаче е и по –специална и ще остане в историята.
След дълги битки и много работа на екипа ми, ще бъдат отпуснати 500 хиляди лева безвъзмезна помощ за канализация на летовището „Свети Константин”.
Това е добрата новина, която исках да съобщя на всички вас. Защото този проблем ни притесняваше от години. А сега с неговото решаване ще създадем по – добри условия за туризма на това красиво място, ще привлечем повече инвестиции в общината. За всеки един от нас това е важно.
Сега нека да се забавляваме ! Защото години наред съборите
са били мястото, на което хора и институции са скъсявали разтоянията помежду си и са давали началото на успешни приятелства и съвместна работа.
Нека го направим и ние.

Честит празник !
500 хиляди лева безвъзмездна помощ ще бъде отпусната на Община Пещера

Печат Email

500 хиляди лева безвъзмездна помощ ще бъде отпусната на Община Пещера за канализацията на летовището „Свети Константин и Елена „.Решението на Министерството на околната среда и водите е от началото на месец юни .Парите се отпускат по проект „Вътрешна канализационна мрежа за битови води на летовище „Свети Константи „.Припомням ,че искането за канализация на курорта е сред приоритетите в управлението на Община Пещера.Кметът Стелиян Варсанов коментира ,че ”това е инвестиция ,която ще остане в историята .Тя ще бъде предпоставка за развитието на туризма и инвестициите в общината”.
Общинската администрация вече е подала и проект ,с който кандидатства за изграждане на Пречиствателни станции за цялата община .
Печат Email
ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВА

На основание чл.47 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Пещера и Заповед № 593/13.07.2008 г. на кмета на Община Пещера,

ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА
ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ ПРИ
СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1.“Платен охраняем паркинг с 20 паркоместа” на ул. “В.Петлешков” в района на Общински пазар гр.Пещера при начална наемна цена 160 лв. без ДДС.
2.Павилион № 5 “Дъгов мост” гр.Пещера , с площ 7,50 кв.м., при начална наемна цена 40 лв. без ДДС.
Срокът за отдаване под наем е 5 години.
Търговете ще се проведат на 14.08.2008 г. от 14.00 часа в канцеларията на звено “Общински пазари” гр.Пещера.
Печат Email
Община Пещера, Област Пазарджик на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересованите лица че са изготвени - “Помощен план” и “Контактна зона” на поземлени имоти на ползватели и бивши собственици по § 4к, ал. 1 от ПРЗ на ЗСПЗЗ попадащи в поземлен имот № 019005, м.”Копривец І” и Поземлен имот № 019014, м.”Копривец ІІ” по КВС землище град Пещера и “Помощен план” на ползватели и бивши собственици по § 4к, ал. 1 от ПРЗ на ЗСПЗЗ за имоти с номера – 012069, 012066, 012063, 012057, 012056, 012016, 012054, 012052, 012048, 012038, 012023, 012020, 012017, 012006, 012228, 012133, 012130, 012126, 012124, 012104, 012099, 012096, 012088, 012084, 012081, 012075, 0120787, м.”Узун Драгасия” по КВС землище град Пещера.
Печат Email
Днес, 15 юли кметът на Община Пещера Стелиян Варсанов и експерти от Фонд - ИГА заминават на еднодневно посещение в Република Турция. Посещението е по повод стартирането на Проект
”Публичните услуги в контекста на присъединяване към Европейския съюз - изграждане капацитет на Община Бабаески”, който турската община ще реализира в партньорство с Община Пещера. Българските гости ще бъдат приети от кмета на Община Бабаески с цел изграждане на екип за управление на проекта както и за официалното му стартиране.
Печат Email

Полицаи и медицинска сестра гарантират спокойствието през лятото в курорта „Свети Константин„край Пещера .
Идеята е на кмета на Пещера Стелиян Варсанов, а договорът между Общината и Полицията вече е подписан. Спокойствието на гражданите ще бъде гарантирано за целия курортен сезон от 15.07.2008г до 30.08.2008г.

Среща с евродепутата Петя Ставрева

Печат Email
Традиционната ежемесечна среща на евродепутата Петя Ставрева със земеделски производители ще се проведе на 12.07.2008г от 11.00ч. в Залата на Общински съвет – Пещера.
Печат Email
П Р О Г Р А М А

 

За традиционния летен събор на курорта “Св.Константин”.
26 юли 2008 г.

 

Печат Email
С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Община Пещера уведомява следното:
Затваря се път ІІ – 37 Пазарджик – Пещера - Батак - Доспат в участъка от км 147+266 / мост на р.Стара река в центъра на гр.Пещера / до км 159+212 /кръстовището за с.Нова Махала / от 14.07.2008г до 15.08.2008г /вкл./.
За горното е издадена Заповед №РД-16-39/09.07.2008г на ОПУ - гр.Пазарджик и №8431/ 09.07.2008г на ОДП ”ПП” – гр.Пазарджик относно въвеждане на временна организация на движението на обект : ”Реконструкция на ул.М. Такев – изграждане на водопровод, канализация и направа на нови тротоари – гр.Пещера “ и във връзка с подготовката за изграждане на обект: ”Инженеринг – Рехабилитация на път ІІ – 37 Пазарджик – Пещера - Батак –Доспат от км 145+216 до км 163+322 /началото на гр.Пещера - край на гр.Батак/ .
Определени са следните обходни маршрути:

Печат Email
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА: НАЧАЛНИК ОТДЕЛ “ ОКОЛНА СРЕДА И ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ” В ОБЩИНА ПЕЩЕРА

Допуснати кандидати:
1. Дафинка Максимова Самарджиева
2. Славия Златанова Златанова
3. Татяна Анастасова Попова
Страница 1 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216