Четвъртък, 20 Юни 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало

Юли 2009

Съобщение

Печат Email
СЪОБЩЕНИЕ


През периода 31-ви юли – 2 август ще се проведе международното Рали “Хеброс”. Основната част от специалните етапи на първия състезателен ден – 1-ви август (събота) щe бъдат по пътищата на община Пещера.

Ще бъдат въведени временни ограничения за общото движение на 1-ви август (събота):

1) По пътя: Пещера – лет. “Св.Константин” – яз. Батак до местността Превала (до разклона за гр.Батак) от 8:00 до 16:00 часа;
2) По пътя – с.Кап.Димитриево - до разклона за с.Бяга, гр.Брацигово и гр.Пещера от 9:00 до 15:00 часа.
3) По пътя от хижа Добра вода (с.Дебращица) – лет. “Св.Константин” - яз. Батак до местността Превала (до разклона за гр.Батак) от 13:00 до 16 часа.

За предотвратяване на инциденти Общинска администрация Пещера напомня: собствениците на животни да не допускат пашуване и оставяне на животните без надзор в близост до състезателното трасе на 1 август (събота) от 8:00 до 16:00 часа.

За предотвратяване на нещастни случаи Общинска администрация Пещера апелира (!) зрителите да спазват основните правила за сигурност и лична безопасност както и разпорежданията на организаторите, охранителите и полицията.

Печат Email
На 31.07.2009г. от 9.00 часа в залата на Общински съвет ще се проведе ТРИДЕСЕТ И ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет с проект за ДНЕВЕН РЕД :
1.Прекратяване пълномощията на Красимира Щерева Симеонова
като общински съветник и полагане клетва на следващия в листата на ПП»ГЕРБ» – Ангел Веселинов Смилянов.
ДОКЛАДВА:Председателят на ОбС
2. Отчет за дейността на Обществения посредник на община Пещера за периода януари- юни 2009година.
ДОКЛАДВА: Обществен посредник
3. Отчет за дейността на ОбС – Пещера за периода януари – юни 2009г.
ДОКЛАДВА: Председателят на
Общински съвет -Пещера
4. Текущи.
.........................
Печат Email
О Б Щ И Н А - П Е Щ Е Р А


О Б Я В Я В А

1. Провеждане на публични търгове с явно наддаване на 25.08.2009 г. в стая №5 на І-ви етаж в Общинската администрация за продажба на имоти-частна общинска собственост, както следва:
1.1. Поземлен имот №022006, местн.”Друма”, землище на гр.Пещера с площ от 93,713 дка при начална тръжна цена 22500,00 лв. върху която не се начислява ДДС при граници и съседи на имота: Поземлен имот /ПИ/ №012208, ПИ №022008, ПИ №022005, ПИ №022001 от 9.30 часа.
1.2. Магазин №7 с площ от 21,26 кв.м, намиращ се на етаж сутерен в пететажна сграда на ул. “Д-р Петър Цикалов” №41А, УПИ ІІ-жилищно строителство, кв.26 по ПУП на гр.Пещера при граници и съседи: север-изба №6, изток-Блок А1, юг-двор, запад-Магазин №6 при начална тръжна цена 18860,00 лв., върху която се начислява ДДС в размер на 3930,42 лв.от 10.00 часа.
1.3. Апартамент №6 с площ от 77,89 кв.м, находящ се на ул.”Д-р Петър Цикалов” №41А, блок А2, при граници и съседи: при граници и съседи: изток-ап.№5, запад-коридор, север-двор, юг-коридор при начална тръжна цена 43350,00 лв., върху която се начислява ДДС в размер на 9034,14лв. от 10 30 часа.
1.4. Апартамент №7, с площ от 47,020 кв.м, ет.1, ул.” Д-р Петър Цикалов” №41А, блок А-2, при граници и съседи: изток-блок А,, запад-ап.№8, север-коридор, юг-двор, при начална тръжна цена 26170,00 лв., върху която се начислява ДДС в размер на 5453,83 лв. От 11.00 часа.
1.5. Апартамент №8, с площ от 81,50 кв.м, ет.1, ул.” Д-р Петър Цикалов” №41А, блок А-2, при граници и съседи: изток-ап.№7, запад-ап.№9, север-коридор, юг-двор при начална тръжна цена 45360,00 лв., върху която се начислява ДДС в размер на 9453,02 лв. от 11.30 часа.
1.6. Складово помещение №1 с площ от 28,45 кв.м, ет.1, ул.” Д-р Петър Цикалов” №41А, блок А-2, при граници и съседи: изток-Скл.пом.№2, запад-ап.№5, север-блок А1, юг-коридор при начална тръжна цена 4930,00 лв., върху която се начислява ДДС в размер на 1027,41 лв. От 13,30 часа.
1.7. Складово помещение №2 с площ от 30,21 кв.м, ет.1, ул. ”Д-р Петър Цикалов” №41А, блок А-2, при граници и съседи: изток-блок А1, запад-скл.пом.№1, север-блок А1, юг-коридор при начална тръжна цена 5380,00 лв., върху която се начислява ДДС в размер на 1121,19 лв. От 14,00 часа.
1.8. Апартамент №5, с площ от 45,97 кв.м, ет.1, ул.” Симон Налбант” №46 при граници и съседи: север-ап.№4, изток-двор, юг-ап.№6, запад-стълбищна клетка ведно с прилежащото му избено помещение №16 при начална тръжна цена 20120,00 лв., върху която не се начислява ДДС от 14,30 часа.
2. Тръжна документация може да се закупи.......

Съобщение

Печат Email
Съобщение

Община Пещера и лично кмета Стелиян Варсанов изразява своето съжаление и се извинява на собствениците на вили, туристите и гостите на курорта “Св.Константин” за неудобството,което те ще имат през настоящия летен почивен и туристически сезон. Това неудобство произтича от реализирането на строителните работи на обект “Вътрешна канализационна мрежа за битови води на летовище “Св.Константин” по проект на ПУДООС към Министерството на околната среда и водите. Това е проект , който решава жизненоважни въпроси свързани с екологията на нашия курорт и същевремено налага вземането на някои ограничителни мерки, касаещи изпълнението на строителните работи и спазване на предвидените пускови срокове.
Това е и основната причината, за да не можем да организираме и традиционния летен събор на летовището провеждащ се винаги последната събота на месец юли.
Разбира се Община Пещера ще направи всичко, което е по силите й, за да бъдете Вие – почиващите и гостите, възможно най-малко притеснявани от извършващите се строителни работи и да прекарате приятно и пълноценно летните си отпуски.


Печат Email
ЗАПОВЕД

№ 413
Гр.Пещера, 25.06.2009 г.


Във връзка с изборите за народни представители, насрочени за 5 юли 2009 г., с цел опазване на обществения ред и осигуряване на условия за нормално и спокойно произвеждане на изборите, на основание чл.44, ал.1, т.1, т.4 и ал.2 от ЗМСМА

ЗАПОВЯДВАМ:

1.ЗАБРАНЯВАМ продажбата и сервирането на спиртни напитки в търговските обекти и заведенията за обществено хранене на територията на община Пещера за времето от 6,00 часа до 20,00 часа на 5 юли 2009 г..
2.ЗАБРАНЯВАМ провеждането на прояви на открито на територията на община Пещера, създаващи предпоставки за нарушаване на обществения ред на 4 и 5 юли 2009 г.
Въведените забрани ...........ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216