Четвъртък, 27 Юни 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало

Октомври 2011

Печат Email

 

 На основание чл.28б, ал.4 от ППЗСПЗЗ, обявяваме изготвен “План на новообразуваните имоти” в цифров и графичен вид в М 1:1000 в земеделски земи по §4, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на гр.Пещера, община Пещера в местностите:

Печат Email


 

Във връзка с предстоящите избори за общински съветници и кметове и за президент и вицепрезидент на републиката, в изпълнение на Решение № 861-ПВР/МИ от 20.09.2011 г. на ЦИК, на 7.10.2011 г. от 17.00 часа в заседателната зала на Общинска администрация Пещера (стая №5, І етаж) ще се проведе консултация за

Печат Email

Регионална инспекция по околна среда  и водите град Пазарджик издава решение за преценяване на необходимостта  от извършване  на оценка за въздействие върху околната среда на инвестиционноГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216