Четвъртък, 20 Юни 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало

Април 2011

Печат Email

ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА

1. Открива провеждане на публичен търг с явно наддаване на 19.05.2011 г. в стая № 5 на І-ви етаж в Общинската администрация от 14.00 часа за отдаване под наем на

Печат Email

Община Пещера и читалище "Развитие" удължават  срока на  обявения конкурс за химн на град Пещера.
Предложенията ще се приемат до
Печат Email

 

Община Пещера започна изпълнението на строителната програма за 2011 година.
Ремонтни дейности се извършват в Дневния център за деца и младежи с увреждания. Подменя се  дограма и се санира
Печат Email

 

Снощи  читалище “Развитие” представи  пред жителите на Пещера своята концертна програма.
Залата на читалището се оказа малка за желаещите

Печат Email

Кметът Стелиян Варсанов поздрави жителите на община Пещера с най-светлия християнски празник Великден.В поздравлението  се казва: „Нека възкресението Христово ни даде сила да възкресим надеждата и добротата в

Печат Email

Стартира програмата за празниците на културата, посветени на 6 май – Ден на Пещера.

На 21 април най-малката публика на града се потопи в приказния свят на Карсон и театър „Хенд” в залата на Народно читалище „Развитие”

Същият ден от 17.30 часа отново по покана на Община Пещера, специално за

Печат Email

В изпълнение на Решение №597/01.10.2010 г. на Общински съвет Пещера,  и Заповед № 323/20.04.2011 г. на Кмета на Община Пещера, на основание чл. 44 ал.2 във връзка с чл.44 ал.1 т.1 и т.7 от ЗМСМА, чл.14 ал.2 и ал.7 от ЗОС, чл.87 и чл.88 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Община Пещера

ОБЯВЯВА  

  1. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти
Печат Email

ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА :

1. Провеждането на публичен търг с явно наддаване за продажба на използваеми ДМА – частна общинска собственост, предоставени и експлоатирани от

Печат Email
На  29. 04. 2011 г. от 9. 00 часа в залата на Общински съвет ще се проведе ШЕСТДЕСЕТ  И СЕДМО  заседание  на Общински съвет,  с проект за
ДНЕВЕН РЕД :
1. Отчет за икономическите резултати от дейността на „ВКС” ЕООД гр.Пещера за 2010г.
ДОКЛАДВА: Управителят на  „ВКС” ЕООД гр.Пещера
2. Отчет по изпълнение на Общинската стратегия за закрила на детето 2010г. и
Печат Email
На 21.04.2011г. /четвъртък / от 8.30 часа в залата на Общински съвет ще се проведе  ШЕСТДЕСЕТ И ШЕСТО  ЗАСЕДАНИЕ / извънредно / на Общински съвет,  с проект за
ДНЕВЕН РЕД :
1. Обсъждане и приемане на декларация по повод нарушения на чл.11, ал.4 от Закона за закрила на детето и
Страница 1 от 2