Четвъртък, 27 Юни 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало

Декември 2012

Печат Email


Изявите в петдневния Етнокултурен фестивал „Културата на бъдещето и бъдещето на културата” ще се проведат от 26.12.2012 г. до 30.12.2012 г.вкл., както следва:
1-ви ден - 26.12.2012 г. (сряда) – 17.00 часа – в НЧ „Развитие – 1873”, гр. Пещера -  Етнографска изложба на експонати от културното и историческо наследство на различните етнически групи;
2-ри ден - 27.12.2012 г. (четвъртък):
–    10.30 часа – кафе „Венера” - Детски карнавал – парад на тема „Моите любими герои от приказки и легенди от литературното и културно наследство на различните етноси”;
–    11.00 часа – кафе „Венера” - литературен

Печат Email

 Председателят на Общински съвет – Пещера Анастасия Младенова свиква общинските съветници на ОСЕМНАДЕСЕТО заседание  на Общински съвет, което ще се проведе на  28.12. 2012 г./петък/ от  9. 00 часа в залата на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1.    Приемане на бизнес – план на „ВКС” ЕООД – Пещера за трети

Печат Email

"АЛГАСИ " ООД информира за инвестиционно намерение - разширяване на

Печат Email

"Биовет" АД Пещера информира за инвестиционно намерение  за изграждане  на склад за суровини, материали и продукти. Склада ще бъде изграден на територията  на производствената площадка, на мястото  на два съществуващи склада.

Инвестиционното намерение  е допълнение  на ИВ, за

Печат Email

Басейнова дирекция за управление на водите , Източнобеломорски район с център Пловдив издава решение  за продължаване на срока  на действие на разрешително  за водовземане от

Печат Email

Във връзка с обявения конкурс за длъжността:  Социален работник в Дневен център за деца и младежи с увреждания гр. Пещера и като съобрази процедурата за допускане, конкурсната комисия обявява:

Списък на допуснати и недопуснати кандидати:

1.  Допуска до конкурс следните

Печат Email

ПОКАНА

за обществено обсъждане на проекта за изменение на "Наредбата за местните данъци на територията на община Пещера"

Общественото обсъждане на проекта за изменение на Наредбата за местните данъци на територията на община Пещера ще се проведе както следва:

На 17 декември 2012 година в 17 ч в залата на НЧ „Развитие" гр. Пещера

На 18 декември 2012 в от 17.30 часа в клуба на пенсионера с. Радилово

На 18 декември 2012 от 19 часа в читалище „Сергей Румянцев" с. Капитан Димитриево

Приканваме гражданите от общината да присъстват и

Печат Email

Мотиви

за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера

 

Във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината www.peshtera.bg, Община Пещера предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета на Община Пещера" e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. или в ОЦУИГ в Община Пещера, гр. Пещера, ул. "Дойранска епопея" № 17.

1.Причини, които налагат приемането:

Печат Email

МОТИВИ

за Изменение и допълнение на „Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета на Община Пещера“

 Във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината www.peshtera.bg, Община Пещера предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета на Община Пещера“ e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. или в ОЦУИГ в Община Пещера, гр. Пещера, ул. “Дойранска епопея” № 17.

 1. Причини за изменение и допълнение на Наредбата

Печат Email

МОТИВИ

за Изменение и допълнение на „Наредбата за условията и реда за поемане на общински дълг и провеждане на обществено обсъждане на проекти, които предстои да бъдат финансирани чрез поемане на общински дълг.“

 

Във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината www.peshtera.bg, Община Пещера предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на „Наредбата за условията и реда за поемане на общински дълг и провеждане на обществено обсъждане на проекти, които предстои да бъдат финансирани чрез поемане на общински дълг.“ e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. или в ОЦУИГ в Община Пещера, гр. Пещера, ул. “Дойранска епопея” № 17.

 

1. Причини за изменение и допълнение на Наредбата

Страница 1 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216