Четвъртък, 20 Юни 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало

Април 2012

Програма за празниците на културата, посветени на 6 май - Ден на Пещера

Печат Email


18.04.2012 г.                          Великденски концерт на читалище “Развитие”
ч-ще „Развитие”                        
от 17.30 ч.

23.04.2012 г.                         „В света на книгата” – средношколско състе-
ч-ще „Развитие”                    зание.
от 15.00 ч.

24.04.2012 г.                        “Квартет за двама” – театрална постановка
ч-ще”Развитие”                     
от 18.00 ч.

26.04.2012 г.                        “Хитър Петър” - детско представление.
ч-ще”Развитие”
от 10.30 ч.

26.04.2012 г.                          Изложба на Представителството на СБХ - Пазарджик    
в Худ .галерия                     
от 17.30 ч.

27.04.2012 г.                          Среща-разговор с писателя Григор Лилов
ТК”Виктория                     
от 17.30 ч.

30.04.2012 г.                          Прослава на Априлци”.Честване на 136 год.
с.К.Димитриево                    от участието на с.К.Димитриево в Априлско-
от 20.00 ч.                              то въстание.

04.05.2012 г.                         Концерт по случай 64 години от създаването
ч-ще “Развитие”                   на радио “Пещера”
от 17.30 ч.

04.05.2012 г.                         Празник на с.Радилово. Посвещава се на
с.Радилово                            136 г. от участието на селото в Априлското
от 19.00 ч                              въстание

05.05.2012 г.                         Концерт на духов оркестър и мажоретен
пл.”България”                      състав от Велинград.
от 18.30 ч.

05.05.2012 г.                         Концерт на   Радостина Паньова  и група “Прима виста”
пл.”България                        
от  19.10 ч.

05.05.2012 г.                          Празнична заря за Денят на Пещера.
пл.”България”
от 20.45 ч.

05.05.2012 г.                          Концерт на Гергана
пл.България
от 21.15 ч.

06.05.2012 г.                          Празнична Гергьовска литургия.
хр.”Св.Георги”
от 9.00 ч.

06.05.2012 г.                          Концерт на  ансамбъл “Славейче” ,
пл.”България”                       Николай Славеев с танцова формация “Антик”
от 11.00 ч.

Печат Email

Областният Управител на Област Пазарджик д-р Дончо Баксанов ще проведе изнесена приемна за гражданите на Община Пещера.
Приемният ден ще се проведе на 25.04.2012г. /сряда/ от 14.00ч. в сградата

Печат Email

На основание чл.4, ал.2 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка за въздействие върху околната среда,
"ТРАКИЯ 2006" ЕООД УВЕДОМЯВА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА “ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО

Печат Email

Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ДЕВЕТО заседание  на Общински съвет,  което ще се проведе на  27.04. 2012 г. от  9. 00 часа в залата на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1.    Отчет за дейността на МБАЛ ”Проф.Димитър Ранев” ООД и

Печат Email

На основание §4к, ал.6 от ПЗР на Закона за собствеността и ползване на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, във връзка с чл.28б, ал.8 от Правилника за приложение на ЗСПЗЗ и т.3.7 на заповеди с № РД-46-494 от 22.08.2003г. на МЗГ и 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Печат Email

Председател                                                                                  Кмет
На Общински съвет – Пещера                                                      На Община Пещера
Анастасия Младенова                                                                   Георги Козарев

 

Уважаеми съграждани,
дами и господа,

     В навечерието сме на най-светлия пролетен празник - Великден.

     Нека този ден изпълни сърцата Ви с доброта и незабравима радост. Да забравим житейските  проблеми в този светъл ден, защото посланието му е прекрасно: да обичаме ближните си, да обичаме семейство и приятели.

     Великден е празник на милосърдието, любовта между хората и надежда за доброта. Нека да дойде с много здраве, много вяра и взаимно уважение.

Ще се поздравим: Христос Воскресе!
И си пожелаем мир, любов и благоденствие!

Пролетта дойде. Великден идва пълен с благословия.
Щастливо посрещане на Светлото Възкресение Христово!
Честити и светли Великденски празници!

Съобщение за публично обявяване

Печат Email

Басейнова дирекция  за управление на водите с център Пловдив предоставя съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води.

Печат Email

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВА

В изпълнение на Решение №597/01.10.2010 г. на Общински съвет Пещера, и Заповед № 210/ 02.04.2012 г. на Кмета на Община Пещера, на основание чл. 44 ал.2 от ЗМСМА, чл.14 ал.2, ал.7 и

Печат Email

ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА
1.Процедура за провеждане на публичeн търг с явно наддаване  за  продажба на имоти  – частна общинска собственост, както следва:
1.1. Поземлен имот № 012005, частна общинскаГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216