Четвъртък, 20 Юни 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало

Януари 2013

Печат Email

 Председателят на Общински съвет – Пещера  Анастасия Младенова свиква общинските съветници на ДЕВЕТНАДЕСЕТО заседание  на Общински съвет, което ще се проведе на  31.01. 2013 г./четвъртък/ от  9. 00 часа в залата на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1.    Информация за дейността на Дневен център за деца и младежи с увреждания.
Докладва: Кметът на Oбщината
2.    Информация за дейността на Дневен център за възрастни хора с

Избирателни списъци

Печат Email

Избирателни списъци за произвеждане на национален  референдум на 27 януари 2013 година

Печат Email

Във връзка с произвеждането на националния референдум, насрочен за 27 януари 2013 г., с цел опазване на обществения ред и осигуряване на условия за нормално и спокойно произвеждане на референдума, на основание чл.44, ал.1, т.1, т.4 и ал.2 от ЗМСМА

ЗАПОВЯДВАМ:

1.ЗАБРАНЯВАМ продажбата и сервирането на спиртни напитки в  търговските обекти и заведенията за обществено хранене на територията на община Пещера на 27 януари 2013 г. от 00,00 часа до 20,00 часа.
2.ЗАБРАНЯВАМ провеждането на прояви на открито на

Печат Email

Съобразно Решение 56-НР/30.11.2013 г. на ЦИК относно обезпечаване възможността за придвижване на избиратели с физически  увреждания на опорно-двигателния апарат или с увреждане на зрението ще се приемат заявки в Общинската администрация гр.Пещера: от 21.01.2013 г. (понеделник) до 25.01.2013 г. (петък) във времето от 8:30 до 12:30 ч. и от 13:30 ч. до 17:30 ч. на телефони 0350/6-22-08; 0350/6–22-03 или на

Печат Email

На основание чл. 90 и чл.91 от Кодекса на труда  и  Заповед № 31/15.01.2013г. на Кмета на Община Пещера

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА –
“ЗДРАВЕН  МЕДИАТОР”
към Община Пещера

І. Минимални  и специфични изисквания за

Печат Email

 

Мотиви за изменение и допълнение на Тарифа по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера

 

Във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината www.peshtera.bg, Община Пещера предоставя възможност на

Печат Email

ОБЩИНА ПЕЩЕРА съобщение на заинтересованите, че в ДВ бр. 4 от 15.01.2013 г. е обнародвано Решение № 255 от 29.11.2012 г. на Общински съвет – гр.Пещера

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от

Печат Email

ОБЩИНА ПЕЩЕРА съобщение на заинтересованите, че в ДВ бр. 4 от 15.01.2013 г. е обнародвано Решение № 255 от 29.11.2012 г. на Общински съвет – гр.Пещера

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от

Печат Email

ОБЩИНА ПЕЩЕРА съобщава на заинтересованите, че в ДВ бр. 4 от 15.01.2013 г. е обнародвано Решение № 256 от 29.11.2012 г. на Общински съвет – гр.Пещера
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от

Печат Email

ОБЩИНА  ПЕЩЕРА съобщава  на заинтерисованите, че в ДВ бр.4 от 15.01.2013 г. е обнародвано Решение № 254 от 29.11.2012 г. на Общински съвет – гр.Пещера
На основание  чл. 21, ал. 1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА и на основание

Страница 1 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216