Четвъртък, 27 Юни 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало

Октомври 2014

Печат Email

           На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера  Анастасия  Младенова свиква общинските съветници на ПЕТДЕСЕТ  И  ТРЕТО   редовно заседание за  месец октомври на Общински съвет,  което  ще се проведе  на  20. 10. 2014 г.  /понеделник/  от    9. 00  часа в залата на Общинския съвет с проект за ДНЕВЕН РЕД :

1.    Отчет на взети решения на Общинския съвет на заседания с Протокол № 52 от 26.09.2014г.
                                                                 Докладва: Кметът на Oбщината

2.    Приемане на План за действие на Община Пещера /2014-2017г./ за изпълнение на Стратегия за интегриране на ромите в област Пазарджик 2012-2020г.
                                                                 Докладва: Кметът на Oбщината
3.    Текущи.
3.1.    Даване на съгласие за временно спиране на водоподаването на доставяната условно чиста вода от

Печат Email

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА,        

Уведомяваме Ви, че в община Пещера е открита процедура по изготвяне на проект на бюджета на общината за 2015 година. Целта е осигуряване на публичност и прозрачност в управлението на местните финанси и съставянето на бюджет, отговарящ в най-голяма степен на потребностите на населението.
         В тази връзка отправяме покана към всички жители на

Печат Email

Във връзка с обявения конкурс за длъжността:  Управител на „ВКС” ЕООД град Пещера и като съобрази процедурата за допускане, конкурсната комисия обявява:  

 Списък на допуснати и недопуснати кандидати:
-  Допуска до конкурс:
   Стефан Иванов Иванчев-

Недопуснати кандидати - няма

Посоченият кандидат трябва да се яви  на ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216