Понеделник, 17 Юни 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало

Ноември 2014

Печат Email

Председателят на Общински съвет – Пещера Анастасия Младенова  свиква общинските съветници на ПЕТДЕСЕТ  И  ЧЕТВЪРТО заседание   на Общински съвет,  което  ще се проведе  на  28. 11. 2014 г.   /ПЕТЪК/  от    9. 00 часа в залата на Общинския съвет с проект за ДНЕВЕН РЕД :

1.    Отчет на взети решения на Общинския съвет на заседания с Протокол № 53 от 20.10.2014г.
                                                         Докладва: Кметът на Oбщината

2.    Стартиране на процедура за преобразуване по реда на Търговския закон, чрез вливане на

Печат Email

На основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси, кметът Георги Козарев кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост на обществено обсъждано на проектобюджета на Община Пещера за 2015 г. Общественото обсъждане ще се проведе на 28 ноември 2014 година от 17 ч в заседателната залата на

Печат Email

На основание чл.6, ал.9 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Пещера осигурява обществен достъп за изразяване на становища от заинтересувани лица в 14-дневен  срок  от публикуване на  Информация по Приложение №2 към чл. 6 от

Печат Email

На основание чл.37в, ал.5 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, публикуваме  Заповед № РД-06-208/30.09.2014г. за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Капитан Димитриево, ЕКАТТЕ 36124, община Пещера, област Пазарджишка, издадена от

Печат Email

На основание чл.37в, ал.5 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, публикуваме  Заповед № РД-06-206/26.09.2014г. за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Радилово, ЕКАТТЕ 61371, община Пещера, област Пазарджишка, издадена отГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216