Четвъртък, 20 Юни 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало

Април 2014

Печат Email

За класираните кандидати в конкурсна процедура     за длъжностите,  определени в Заповед  № 164/14.03.2014г.  на Кмета на Община Пещера по проект „Предоставяне на социални услуги в Център  за настаняване  от семеен тип за деца с увреждания от 3 до 18 години в град Пещера” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Да не изоставяме нито едно дете”, Компонент 2 „Разкриване на социални услуги в общността” по

Печат Email

Проект  за  изменение и допълнение на Тарифа по чл.3, ал.1 от „Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера“
В Тарифа по чл.3, ал.1 от Наредбата
В Раздел осемнадесети - Услуги култура, младежки дейности и

Печат Email

ПО РЕДА НА ЧЛ.26 АЛ.2 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ


 ПРОЕКТ
За изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура”-Пещера. (Приет с Решение № 389/30.09.2009 г. от Общински Съвет – Пещера и изменен с Решение № 175/31.07.2012г., Решение № 347/29.03.2013г. и Решение № 505/27.12.2013г.)
 
        Мотиви за изготвяне на проекта за изменение и допълнение Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура”- Пещера.
    1. Причини, които налагат приемането:
В глава ІІІ, чл.7, ал.1 и 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура”-Пещера е регламентирано щатното разписание и структура на

Програма за празника на Пещера

Печат Email

05.05.2014г.

Пл.“България“

От 18.30ч.

 

05.05.2014г.

Пл.“България“

От 19.10ч.

 

05.05.2014г.

Пл.“България“

От 20.45ч.

05.05.2014г.

Пл.“България“

От 20.45ч

 

06.05.2014г.

Хр.“Св.Георги“

От 9.00ч.

 

06.05.2014г.

Пл.“България“

От 10.30ч.

 Концерт на духов оркестър и мажоретен           състав от Велинград

 

 

Концерт на Джина Стоева , трио   „Тенорите“

 

 

Празнична заря за Деня на Пещера

 

 

Концерт на Ice Iream /Аис Крийм/

 

 

 

Празнична Гергьовска света литургия

 

 

 

Концерт на ансамбъл „Славейче“ и Росица Пейчева

Печат Email

        Във връзка с произвеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 25 май 2014 г., с цел опазване на обществения ред и осигуряване на условия за нормално и спокойно произвеждане на изборите, на основание чл.44, ал.1, т.1, т.4 и ал.2 от ЗМСМА 

 НАРЕЖДАМ: 

1.ЗАБРАНЯВАМ продажбата и сервирането на алкохолни напитки в  търговските обекти и заведенията за обществено хранене на територията на община Пещера на 25 май 2014 г.. от 00,00 часа до 24,00 часа.
 2.ЗАБРАНЯВАМ провеждането на прояви на открито на

Печат Email

  Относно: Определяне на местата за поставяне на  агитационни материали    В изпълнение на чл.183, ал.3 от Изборния кодекс и на основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

НАРЕЖДАМ :  

 1. Поставянето на агитационни материали се извършва от откриването на предизборната кампания – 25.04.2014 г., до края на предизборната агитация – 24:00 часа на 23.05.2014 г.
2.ОПРЕДЕЛЯМ местата за поставяне на агитационни материали на

Печат Email

Община  Пещера ще вземе участие в  Националната кампания "Детската безопасност - споделена отговорност и грижа", която ще стартира на 23 април 2014г. Организатор е Държавната агенция за закрила на детето с активното съдействие на общини и граждански организации. Експертна междуведомствена работна група е изготвила Програма за провеждане на кампанията и

Печат Email

Председателят на Общински съвет – Пещера  Анастасия Младенова на основание чл.25, т.1 от ЗМСМА свиква общинските съветници на ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 25. 04. 2014 г. /петък/ от 9. 00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД:

Печат Email

В съответствие с изискванията на чл.52, ал.7 и ал.8 от ЗУО, Община Пещера публикува Регионална програма  за управление на отпадъците на

Печат Email

На 23 април 2013 г. (сряда), 11.00 ч., в залата на Общински съвет  ще се проведе пресконференция по повод приключването на проекта „Консервация, реставрация и експониране на антична и средновековна крепост Перистера, разположена на

Страница 1 от 3


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216