Събота, 20 Юли 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало

Февруари 2013

Печат Email

Община Пещера обявява публично обсъждане на Отчета за изпълнението на бюджета на Община Пещера за 2012 г. и Проект на бюджет  на Община Пещера за 2013г.
Кметът на Община Пещера кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и  обществеността да присъстват на общественото обсъждане и да изразят становища.
Общественото обсъждане ще се проведе:
-  На 18 февруари 2013 година от 17 часа  в залата на

Печат Email

"Метал Комерс " ООД предоставя информация за преценяване на необходимостта от оценка за въздействие

Печат Email

В изпълнение на Решениe №253/29.11.2012г., Решения №,№277,278/28.12.2012г. и Решениe №231/31.10.2012г., изменено с Решениe №279/28.12.2012г.  на Общински съвет - Пещера и Заповед №59/31.01.2013г. на Кмета на Община Пещера, на основание чл.87 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ на Общински съвет – Пещера,

ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА

І. Публични търгове с явно наддаване за продажба на поземлени имоти – частна общинска собственост, както следва:
1. Поземлен имот №011019, частна

Печат Email

Във връзка със стартиране  на проект "Предоставяне на почасови услуги  от звено за социални услуги в домашна среда  към Домашен социален патронаж - гр.Пещера" обявяваме конкурси за наемане на лица  за следните

Страница 2 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216