Понеделник, 15 Юли 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало

Юни 2015

Печат Email

Община Пещера съобщава, че е изработен предварителен проект на    Общ устройствен план на град Пещера и неговото землище.     Предстои процедирането му по чл. 127, ал.1 от Закона за устройство на територията, след изготвяне на доклад за екологична оценка и оценка за съвместимост към него.
     За запознаване с предвижданията на предварителния проект на Общ устройствен план на град Пещера и неговото землище може да направите справка в Дирекция ТСУ на Общинска администрация Пещера, ул.“Дойранска епопея“17, етаж втори и да направите своите препоръки и

Страница 2 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216