Събота, 20 Юли 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало

Декември 2017

Обявление

Печат Email

ОБЯВА

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна

служба на лица, завършили граждански средни или висши училища,

в страната и в чужбина за времето от 08.05.2018г. до 18.05.2018г.

във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизони

Стара Загора, Хасково, Ямбол, Карлово, Казанлък, Пловдив, Белене, Сливен, Плевен и Мусачево.

Съобщение

Печат Email

СПРАВКА

По чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове

            Във връзка с чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите, на 07.11.2017 г. бе публикуван Проект за изменение и допълнение на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на интернет страницата на Община Пещера.

            В законоустановения 30-дневен срок по чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове не са постъпили предложения и становища относно изготвения Проект за изменение и допълнение на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в деловодството на Община Пещера, както и на е-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Печат Email

ОБЯВА

             В изпълнениена Заповед №844/01.12.2017 г. на Кмета на Община Пещера и на основание чл.87, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Пещера, ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВЯВА

          

             1.Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на следните обекти общинска собственост:

1.2. Сграда с площ 13 кв.м. с идентификатор 56277.503.101.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-14/20.06.2014 г. на Изпълнителния директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение на КККР, адрес на имота гр.Пещера, п.к.4550, ул. „Петър Раков“ №35, разположена в поземлен имот с идентификатор 56277.503.101, частна общинска собственост, при начална тръжна месечна наемна цена 84,50 без ДДС, депозит за участие 8,45 лв. Срок на договора за наем – 5 години.

Страница 2 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216