ССЕЗ 5 - Издаване на удостоверение за представяне пред застрахователните дружества при наличие на нанесени имуществени щети на гражданите в следствие на природни бедствия Печат

/гръмотевични бури, градушки, засушавания, заледявания, поледица, валежи, ниски температури, силни ветрове, висока снежна покривка, есенни и пролетни слани/

Необходими документи:
Искане за застрахователна щета

Срок за изпълнение: 7 дни

Такса: 5 лв.

Основание: Кодекс за застраховането Чл.207. /3/

Attachments:
Download this file (SSEZ-05.doc)ЗАЯВЛЕНИЕ-ОБРАЗЕЦ[ ]36 Kb