Нови такси и цени на услуги Печат
На заседанието, проведено на 28.01.2005г., на Общинския съвет Пещера се взе решение за промяна на таксата за ползване на стопанска вода за 2005 година (Виж Решерие №205).
Общинският съвет определи и базистни наемни цени за провеждане на търгове и конкурси за отдаване на общински имоти под наем ... На заседанието, проведено на 28.01.2005г., на Общинския съвет Пещера се взе решение за промяна на таксата за ползване на стопанска вода за 2005 година (Виж Решерие №205).
Общинският съвет определи и базистни наемни цени за провеждане на търгове и конкурси за отдаване на общински имоти под наем - Риешение №206.
На това заседание се взе и решение за промяна на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги на територията на Община Пещера в частта си за издаване на разрешения (лицензии) за съхраняване и търговия на едро и дребно на, продукти от грозде, спирт, дестилати и спиртни напитки, т.нар. разрешения (лицензии) за алкохол, като отпада първоначалната такса и остава само годишната - Решение №204.