Съобщение за инвестиционно намерение Печат

Във връзка с  внесено в община Пещера инвестиционно намерение на "Биовет" АД Ви информираме, че на основната производствена площадка ще бъдат изградени три нови гранулиращи инсталации. Също така ще бъдат направени и промени в

някои от съществуващите инсталации и ще бъде внедрено производство на нови продукти.