Откриване на годишната изложба на клуб П.Стайков Печат
Открита е годишната изложба на клуб"П.Стайков", като бе връчена годишна награда за изобразително изкуство, вчера в Читалище"Развитие"-гр.Пещера от 17.30 часа.
Картини, икони, дърворезби, от наши клубни майстори, достойни за възхищение.
С грамота и парична награда от името на Кмета на ОБщина Пещера г-н Стелиян Варсанов и от председателя на общински съвет за култура г-н М.Павлов , зам.кмета г-н Н.Зайчев, награди Стоимен Стоименов-Тимчо.

ГРАМОТА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА КУЛТУРА ГР. ПЕЩЕРА

Н А Г Р А Ж Д А В А

Стоимен Стоименов-Тимчо

За особени постижения в областта на
изобразителното изкуство


ПРЕДСЕДАТЕЛ: КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА:
/Д.Павлов/
/СТЕЛИЯН ВАРСАНОВ/

18.12.2006г.
гр.Пещера