Благотворителен бал за деца-сираци Печат
Благотворителен бал за децата-сираци в НЕАТ клуб под патронажа на Кмета на Община Пещера г-н Стелиян Варсанов се проведе на 21 декември от 16.00ч.
Седемдес и пет деца получиха лично от Кмета на Община Пещера г-н Стелиян Варсанов парични средства на обща стойност 9 хил.лв. предоставени от Винпром"Пещера" и "Биовет".
Кмета на Общината благодари на фирмите спонсори Винпром"Пещера" и "Биовет"за тяхната съпричасност.