Уведомление Печат

Инвестиционно намерение на "БИОВЕТ" АД  относно Реконструкция на Анхидро 2, промяна на котел парова централа, Подмяна  на сушилни ОПК 1,  подмяна  на филтрационно съоражение в ОПК 4,обединяване на изпускащи устройства.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ