Достъп до обществена информация Печат

Приемане на заявления по ЗДОИ:

ОЦУИГ - Община Пещера

гр. Пещера, ул. "Дойранска Епопея" №17

Работно време:

08:30 - 17:30 (без прекъсване)

тел.: 0350 62203, вътр.: 142

 

Заявление за достъп до Обществена информация

Заявление за предоставяне на информация от Обществения сектор за повторно използване

 

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация в Община Пещера

 

Вътрешни правила за създаване, водене, попълване, съхранение и достъп до публичните регистри на Община Пещера