Съобщение Печат

Съобщаваме Ви, че на основание чл. 117 от Закона за местните данъци и такси и чл. 175, ал.1 от Закона за ветеринарно-медицинската дейност всички собственици на кучета следва да ги декларират в община Пещера.
Таксата за притежаване на куче е 15 лв. и се

заплаща в деловодството на Община Пещера, ОЦУИГ на адрес: гр.Пещера, ул. "Дойранка епопея" №17.