Лишени от право да ползват твърдо гориво Печат
Лишени от право да ползват твърдо гориво... Двадесет и девет лица, подали молби за твърдо гориво са лишени от правото да ползват помощта, това съобщиха от Дирекция "Социално подпомагане". Причината е че не са ползвали по предназначение получените дърва и въглища , и са ги продали на други хора. До 31.08.2004г. в Дирекцията са приети 1232 молби за подпомагане с твърдо гориво през тази зима. Одобрени са 861 и са отказани 339. Основната причина за отказа са високи доходи. Водните съоръжения на пещерското летовище " Св . Константин " ще бъдат зазимени . Причина за акцията са ниските температури през зимния сезон . Поради това , работници на фирмата , ще поставят специална изолация на В и К съоръженията .