Правила за поведение и действие при земетресение Печат

 

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНО ПОВЕДЕНИЕ В СЕИЗМИЧНО СПОКОЕН ПЕРИОД:

НЕОБХОДИМО Е
•    ДА СЕ ПОСТАВЯТ НА УДОБНО МЯСТО В ДОМА ФЕНЕРЧЕ, ТРАНЗИСТОР, ЧАНТИЧКА ЗА ДОКУМЕНТИ И ОСОБЕНО ЦЕННИ ВЕЩИ, АПТЕЧКА, СВИРКА, ПО ЕДНА ТОПЛА ДРЕХА ЗА ВСЕКИ, РЕЗЕРВ ОТ ВОДА И ХРАНА.
•    МЕБЕЛИТЕ ДА СА ЗДРАВО ЗАКРЕПЕНИ И ДА НЕ СЕ ПОСТАВЯТ ВЪРХУ

ТЯХ ГОЛЕМИ И ЛЕСНОПАДАЩИ ПРЕДМЕТИ.
•    ДА СЕ ЗНАЯТ НАЙ-БЕЗОПАСНИТЕ МЕСТА ЗА УКРИВАНЕ. ТРЯБВА ДА СЕ ИМА ПРЕДВИД, ЧЕ НАЙ-ОПАСНИ СА БАЛКОНИТЕ, ВЪНШНИТЕ СТЕНИ, СТЪЛБИЩАТА И АСАНСЬОРИТЕ.
•    
ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ УСЕЩАНЕ НА ПЪРВИЯ ТРУС:
•    ДА НЕ СЕ НАПУСКА ЖИЛИЩЕТО ИЛИ СГРАДАТА, ОСВЕН АКО Е ВЪЗМОЖНО ИЗЛИЗАНЕ ЗА ОКОЛО 10 СЕКУНДИ.
•    ДА СЕ ЗАЕМЕ НАЙ-БЕЗОПАСНОТО МЯСТО В СГРАДАТА- ПОД РАМКАТА НА ВРАТАТА, БЛИЗО ДО ВЪТРЕШНА СТЕНА, КОЛОНА ИЛИ ПОД СТАБИЛНА МАСА ИЛИ ЛЕГЛА.
•    ДА НЕ СЕ ПРЕДПРИЕМАТ ДЕЙСТВИЯ ЗА НАПУСКАНЕ НА ЖИЛИЩЕТО ДОКАТО ПРОДЪЛЖАВА ТРУСЪТ.
•    ДА СЕ ЗАСТАНЕ ДАЛЕЧЕ ОТ СГРАДИ И ДАЛЕКОПРОВОДИ СЛЕД НАПУСКАНЕ НА СГРАДАТА.
•    АКО СЕ ШОФИРА ТРЯБВА ДА СЕ СПРЕ НА ОТКРИТО И БЕЗОПАСНО МЯСТО И ДА СЕ ИЗЧАКА КРАЯ НА ТРУСА.
•    
ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ СЛЕД ПРЕМИНАВАНЕ НА ПЪРВИЯ ТРУС:
•    ДА СЕ ИЗКЛЮЧАТ ТОКЪТ, ВОДАТА И ГАЗТА.
•    ДА СЕ ВЗЕМЕ ПОДГОТВЕНИЯ БАГАЖ И БЪРЗО ДА СЕ НАПУСНЕ СГРАДАТА.
•    ДА СЕ СЛИЗА ПО СТЪЛБИТЕ И ДА НЕ СЕ ПОЛЗВА АСАНСЬОРА.
•    ДА СЕ ОСИГУРИ ПРЕДИМСТВО НА МАЙКИТЕ С ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА.
•    ДА СЕ ЗАСТАНЕ НА РАЗСТОЯНИЕ НАЙ-МАЛКО ВИСОЧИНАТА НА СГРАДАТА И ДАЛЕЧЕ ОТ ДАЛЕКОПРОВОДИ.
•    ДА СЕ ОКАЖЕ ПЪРВА ПОМОЩ НА ПОСТРАДАЛИТЕ.
•    ДА СЕ ОБОЗНАЧАТ МЕСТАТА, НА КОИТО ИМА ЗАТРУПАНИ ХОРА И ДА ИМ СЕ ПОМОГНЕ, АКО Е ВЪЗМОЖНО.
•    ДА СЕ СЛЕДЯТ ИНФОРМАЦИИТЕ ПО РАДИОТО.