Уведомление за инвестиционно намерение Печат

“БИОВЕТ”- АД гр. Пещера уведомява  за инвестиционно намерение.На основната производствена площадка ще бъдат изградени  нови инсталации:

1. Две инсталации за гранулиране на

фуражни добавки и фармацевтични продукти.

 

2.Три броя стандартизационни линии. Те ще са разположени в съществуващи сгради на територията на основната  площадка на “Биовет”*АД. На стандартизационните линии се извършва смесване на междинни продукти с пълнител и разфасоване.

3. Нов склад за суровини и междинни продукти.

4.Нова административна сграда.

5. В съществуваща сграда ще бъде изграден склад за съхранение на суровини и опаковъчни материали.