Съобщение Печат

Във връзка с обявения конкурс за длъжността:  Социален работник в Дневен център за деца и младежи с увреждания гр. Пещера и като съобрази процедурата за допускане, конкурсната комисия обявява:

Списък на допуснати и недопуснати кандидати:

1.  Допуска до конкурс следните кандидати:
- Боряна Василева Зафирова

б/ Недопуснати кандидати –
- Донка Стоянова Иванова  - Образованието не отговаря на изисканата    професионална област

Посоченият  кандидат трябва да се явя  на интервю  на 17.12.2012г. от 14.00 часа в сградата на Общинска администрация - Пещера – етаж 1, заседателна зала.

Председател на комисията : Галина Стоянова –    /п/